Bir Sayfa Seçin

Yardım Nafakası Dava Dilekçe Örneği

Yardım Nafakası Dava Dilekçesi (Çocuk)

X (  ) AİLE MAHKEMESİNE

 

DAVACI                   :

 

VEKİLİ                    :

 

DAVALI                   :

 

DAVA                       : Yardım Nafakası Talebi  

 

KONU                       : Eğitimine devam eden reşit davacıya yardım nafakası bağlanması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR    :

  • Müvekkilin annesi ve davalı baba ……… tarihinde ……. Aile Mahkemesinin ……./…….Esas sayılı dosyası ile boşanmışlardır. Ancak davalı ….. yılında da ……… Asliye Hukuk Mahkemesinin …… /……. Esas sayılı dosyası ile boşanma davası açmış ve o tarihten beride ailesini terk etmiş durumdadır. Müvekkilim …. yaşındadır ve yaklaşık ……seneden beri babasını görmemiştir. Babasının kendisine göstermesi gereken manevi babalık görevleri dışında da bu süre zarfında hiçbir maddi destekte görmüş değildir.

  • Davalı …… …….mühendisidir. Dilekçemize eklemiş olduğumuz ve ………… sitesine kendisi tarafından eklenmiş olan cv’ sine göre de yüksek meblağlı işler yapan ve iyi kazanan bir durumu vardır. (ek-1) Ancak davalı uzun yıllardan beridir üzerine malvarlığı tutmamakta, müvekkil ve müvekkilin annesi tarafından açılabilecek nafaka davalarına karşı tedbirli davranmaktadır. Hatta……. yılında müvekkilin ananesi tarafından açılmış olan nafaka alacakları ile ilgili de ……..yılına kadar tek kuruş ödememiştir. Bununla ilgili …..İcra dairesinin …… sayılı dosya numarası ile takip yenilenmiştir.

  • Müvekkilin annesi de çalışamamaktadır. Zaten çok genç yaşta davalı ile evlenen müvekkilin annesine davalı çalışması için müsaade etmemiştir. Daha sonra da onunla birlikte şehrini terk ederek ………. giden müvekkilin annesi, eşi tarafından terk edilince hiçbir zanaatı olmadığı için iş bulamamıştır. Müvekkilin annesi 3 kız çocuğu ile birlikte, babasından miras kalma evde diğer mirasçıların şimdilik muvafakati ile çok düşük bir kira bedeli ile oturmaktadır. Ancak bu durumun ne zaman kadar süreceği de belli değildir. …… yılından beri hem müvekkilin hem de müvekkilin annesinin geçimi, davalının diğer kızı ……..’in çalışması sonucu ve akrabaların yardımı ile olmuştur. ……… abla olarak müvekkili bu zamana kadar okutmuş, dershane ve okul masraflarını karşılamış aynı zamanda da annesine de bakmıştır. Davalı bir baba olarak 3 kız çocuğunu kaderine terk etmiştir. Müvekkile ortaokul ve lise döneminde, dershaneye hazırlık dönemlerinde tek kuruş göndermediği gibi ne yaptığını dahi sormamıştır.

  • Müvekkil …..yılında üniversite sınavında başarı sağlamış ve ……. Üniversitesi …….bölümünü kazanmıştır. (ek-2) Bölüm 4 yıllık olmakla birlikte bu yıl müvekkil hazırlık okumaktadır. Devlet yurdunda yer bulamadığı için özel bir yurtta kalmakta aylık …..TL yurt parası ödemektedir. Ayrıca harç paraları, kitap paraları, yol parası, yemek ücretleri ve başka şehirde okuyan bir üniversite öğrencisinin yapması gereken tüm masrafları yapıyor. Buna nazaran ise tek sabit geliri geri ödemeli olan aylık …..TL olan Kredi Yurtlar tarafından bağlanan aylıktır. Tüm diğer burslara başvurmasına rağmen ( başbakanlık , belediye vs) başka hiçbir gelir elde edememiştir. Bir dönem hem çalışıp hem de okumayı denese de derslerinin ağırlığından dolayı bununda imkansız olduğunu görmüştür.

  • Ayrıca müvekkil bir genç kızdır. Baba koruması ve sevgisini hiç tatmamıştır. Tek başına bir geliri olmayan annesinin akrabalarından bulmak zorunda kaldığı yardımlarla ve ablasının kendisine verdiği bir kısım parayla ayakta kalmaya ve hayata tutunmaya çalışmaktadır. Ablası da ülkedeki ekonomik sıkıntıdan dolayı dava açıldığı tarihte işten çıkarılmıştır. Müvekkil açısından hiçbir gelir kaynağı kalmamıştır.

  • Medeni Kanunumuz 328. maddesi ile anne ve babanın reşit olan çocuğunun eğitimlerine devam ettiği sürece hal ve durumlarına göre çocuklarına bakım edimlerini yerine getirme mükellefiyeti getirmiştir. ….yılından beridir yokluk içerisinde müvekkile annesi tarafından akrabalarının yardımı ile bakılmış, davalıdan hiçbir yardım görülmemiştir. Annenin durumu çok kötüdür. Ancak ekte sunmuş olduğumuz cv de görüleceği üzere davalının maddi durumu oldukça iyi olmasına rağmen resmi kayıtlarda üzerinde emekli maaşı dışında bir şey gözükmemektedir. Davalı hukuk sistemimizdeki boşluğu kullanmaya çalışmaktadır ve edindiği değerleri kardeşleri ve yeni eşi üzerine yaptırmaktadır. Bu nedenle Sayın Mahkemece davamızın kabul edilerek hakkaniyete uygun bir nafaka bedeli belirlenerek, müvekkilin üniversite maddi kaygılardan uzak olarak okumasını ve başına gelebilecek olumsuzlukların önlenmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER   : Medeni kanun ve yasal mevzuat

DELİLLER                      : Tanık, bilirkişi,keşif, yemin, davalı SGK Kayıtları, davalı CV ve Sair tüm deliller (delil listemiz dosyaya ibraz edilecektir) 

TALEP VE SONUÇ        :   

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı TMK’nun 328/2. maddesi uyarınca 364/son maddesi kapsamında müvekkil lehine fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere davanın açıldığı tarihten başlatılmak üzere eğitiminin devam ettiği sürece …. TL yardım nafakası verilmesine ve dava masrafları ve yargılama giderlerinin karşı taraf yükletilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.   

 

Ekler :

  • Davalının sunduğu CV
  • Müvekkilin öğrenci belgesi
  • Yargıtay kararları
  • Vekaletname

 

                                                                                                  Davacı Vekili

Yardım Nafakası Dilekçe Örneği


AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                           ISPARTA

DAVACI                  :

                                     

DAVALI                   :

                                   

KONU                       : Yardım nafakası istemidir.

85 yaşındayım ve eşimle birlikte yaşamaktayım. Davalı oğlum imam olarak görev yapmaktadır. Ancak oğlum annesine ve bana hiçbir maddi yardımda bulunmamaktadır. Yaşımın ilerlemiş olması sebebiyle herhangi bir şekilde çalışıp kendime ve eşime bakamamaktayım ve yaşamımızı idame ettirmek için gerekli olan ihtiyaçları karşılayamamaktayım. Herhangi bir güvencem bulunmamaktadır ve devletten herhangi bir yardım almamaktayım. Şu anda maddi durumumuz çok kötüdür ve bakıma muhtaç durumdayız. Davalının ise,  maddi durumu iyidir. Bakıma muhtaç olduğumuz  ve kendi geçimimizi sağlayamadığımız için, bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER               : Nüfus kayıtları, şahit, bilirkişi vs. tüm deliller.

SEBEPLER      :  TMK. md. 364-365 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU     :  Yukarda arz edilen nedenlerle, haklı davamın kabulü ile, davalı oğlum Osman Pala’dan aylık 400,00 Liranın her ay yardım nafakası olarak tahsiline ve tarafıma verilmesine, yargılama giderlerinin, karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla  arz ve talep ederim.  01.07.2018

 

                                                                          Davacı

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

0 0 oy
Makale Puanı
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız