Yaralanmalı Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi

May 4, 2020 | Tazminat Davası Avukatlığı

Yaralanmalı Trafik Kazası Sigorta Şirketine Başvuru Dilekçesi

A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                          İSTANBUL

 

TALEPTE BULUNAN        :

ADRES                           :

VEKİLİ                           :

KONU                      : …….. tarihinde meydana gelen ve müvekkil ….ın ağır yaralanması ile neticelenen yaralanmalı trafik kazasında, müvekkilin uğramış olduğu zararın karayolları Zorunlu Mali sigortası ve Sigorta Poliçesi hükümlerine gereğince karşılanması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1-) …… günü ……’ nun sevk ve idaresindeki ……. plakalı aracın ……. Üzerinde seyir halindeyken bisiklet sürmekte olan …….’ a çarpması sonucu, müvekkilin hayati tehlike geçirecek, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücudunda 5. Derece kırık meydana getirecek şekilde yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza tutanağı dilekçemiz ekinde sunulmuştur. Müvekkil kazada ağır yaralanması neticesinde 112 ekiplerince ……. Hastanesine intikal ettirilmiştir. ……. hastanesinin ……. tarihli adli tıp heyet raporundan da anlaşılacağı üzere söz konusu trafik kazası müvekkilin hayatını tehlikeye sokmuş ve vücudunda ağır kırık meydana getirmiştir.

2-) Olaya ilişkin olarak …… Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve …… hakkında taksirle yaralama suçundan ……. Asliye Ceza Mahkemesinin ….. sayılı dosyası ile kamu davası açılmıştır………. Asliye Ceza Mahkemesinde …… sayılı dosyasının yargılaması devam etmektedir. Ayrıca taksirle yaralama suçunu işleyen ………’ nun söz konusu kazada kusurlu olduğu da tespit edilmiştir.

3-) ……. tarihli adli trafik bilirkişisi tarafından tanzim edilen adli rapora göre sürücü …….. nun sevk ve idaresindeki araç ile 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 52. Maddesindeki “sürücüler kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmak; hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar.” Kuralına aykırı hareket ettiği tespit edilmiştir.

4-) Trafik kazasına karışan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) veya poliçe kapsamına göre İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (Kasko Sigortası) hangi sigorta şirketi tarafından yapılmışsa, o sigorta şirketi de ölüm, yaralama veya diğer zararlardan sorumludur (KTK md.91). Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A-1.maddesine göre, sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesinden dolayı 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.                                            

5-) Trafik kazasında yaralanma meydana gelmişse, yaralanan şahsın bizzat kendisi maddi ve manevi zararlarını isteyebilir. Söz konusu olayda müvekkil ……, ağır yaralanmış ve vücudunda 5. Derece kırık meydana gelmiştir. Dolayısıyla, söz konusu olayda ağır yaralanan müvekkilin olay sonucunda uğradığı maddi ve manevi zararın karşılanmasını talep ediyoruz.

6-) Söz konusu trafik kazası neticesinde ağır bir şekilde yaralanan ………..’ ın vücudunda meydana gelen kırığın geleceğinde de kendisini etkileyeceği ve kendisinde iş gücü kaybına neden olacağı aşikardır. Kaldı ki, müvekkil ve ailesi, kaza neticesinde yüksek tedavi giderlerine maruz kalmıştır. Müvekkil çocuk, bu süreçte oldukça sıkıntılı ve sağlıksız zamanlar geçirmiş ve hatta sağlığında kaza dolayısı ile kalıcı hasarlar meydana gelmiştir. Müvekkilin kaza neticesinde uğramış olduğu bu maddi ve manevi zararların Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Sigorta Poliçesi hükümleri gereğince karşılanması için işbu talepte bulunma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz gerekçeler ve ekte sunduğumuz bilgi ve belgelerde dikkate alınarak müvekkil …… ın ağır bir şekilde yaralanması nedeniyle;

 X TL tazminat ve tedavi sürecinde harcanan ….. TL hastane masrafları olmak üzere toplam ……… TL’ nin fazlaya ilişkin haklarımızın saklı kalması koşuluyla,

 8 gün içinde yaralanan vekili olarak tarafımıza verilmesini, aksi takdirde, temerrüde düşeceğiniz için, gerekli yasal yollara başvurulacağı ve yapılacak tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretinin şirketinizden tahsil edileceğini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

                                                                   Talepte Bulunan Vekili

 

EKLER

EK-1) Trafik Kazası tespit tutanağı

EK-2) ….. a ait adli tıp heyet raporu

EK-3) …… plakalı aracın ruhsat belgesi

EK-4) ……. plakalı aracın sigorta poliçesi

EK-5) Onaylı Vekaletname sureti                                                          

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.