Yapı Malikinin Sorumluluğunu Tespit Davası Dilekçesi

Yapı Malikinin Sorumluluğunu Tespit Davası Dilekçesi


                KAYSERİ NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DELİLLERİN TESPİTİNİ İSTEYEN   :

KARŞI TARAF                                    :

DAVA KONUSU                                                : Delil tespiti

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkil … ili, … ilçesi, …. Adresinde bulunan bina sakinlerini temsilen yönetim kurulu olarak; binanın yapım aşamasında satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile belirtilen ve bina için yapılması öngörülen bir takım işlemlerin ayıplı ve eksik yapıldığını sonradan görmüştür.

2- İlgili sözleşme her ne kadar arsa sahibi ile müteahhit firma arasında gerçekleşmiş olsa da bina sakinlerini etkilemektedir. İşbu sözleşmede yapılması taahhüt edilen ancak yapılmayan ve eksik yapılan işlerin tespiti için işbu davayı açmak zorunlu hale gelmiştir.

3- İlgili bina sakinleri dairelerin yapımı aşamasında eksik ve ayıplı yapıldığını ve bu şekilde teslim edildiğini gördükleri işleri şu şekilde sıralamaktadırlar;

 Bina temelinde yalıtım yapılmamış olması, çatı mebranının tek kat yapılmış olması ve altına astar atılmamış olması,-5 derece değil -20 derece olup çatının akması ve binada kullanılmış tahta parçaları ile çatının yapılmış olması, bina yalıtımının 20 deste olması gerekirken 16 deste olması, bahçe düzenlemesinin eksik ve su gider yerlerinin konulmamış olması, PVC’lerde kör kasa takılmamış olması, sığınakta mutfak ve lavabo yapılmamış olması, bina tabelasının ve sundurmanın yapılmamış olması, dış yalıtımın  Bayındırlık Bakanlığının öngördüğü denetime uygun olmaması, sözleşmede birinci sınıf malzeme kullanılacağı taahhüt edilse de kullanılmamış olması, çatının 2017 senesinde rüzgarda uçması ve meblanların renklerinin bile yarım yamalak birbirinden farklı toplama olması gibi… Bu sebeple ilgili konuları inceleyecek bir bilirkişi suretiyle tespitin yapılarak müvekkilden kaynaklanmadığı binanın yapım aşamasında eksik ve ayıplı yapıldığının sabit olması gerekmektedir.

4- İleride açacağımız tazminat davasına konu olmak üzere söz konusu taşınmazdaki hasarın tespiti amacı ile bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER                            : Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER                         : HMK. ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                            : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahallinde yapılacak inceleme neticesinde  taşınmazda müteahhit şirket tarafından meydana getirilen zararın,eksik ve ayıplı işlemin malzeme ve işçilik dâhil olmak üzere tespitine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 25.07.2018

                                                                                                                                        Tespit İsteyen Vekili

Av. …..

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.