Yangın Nedeniyle Delil Tespiti

Eki 5, 2020 | Genel Yazılar

Yangın afeti günümüzde maalesef sıkça görülmektedir. Çıkan bir yangın sonrası yangının ortaya çıkma sebebini ve zararın tespitini sağlamak son derece önemlidir. Çünkü yangın ardında büyük zararlar bırakan bir afettir.

Bu neticede Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından yangın sonrası tespit için izlenecek prosedür ve delil tespiti dilekçesi yazımızın devamında paylaşılmıştır.

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

TESPİT İSTEYEN                

VEKİLLLERİ                          :

KARŞI TARAF                      :

KONU                                    : HMK’nın 400-405 maddeleri gereğince delil tespiti talebimizi havi layihamızdır.

AÇIKLAMALAR                   :

A) MADDİ VAKIALAR;

1) Tespit isteyen müvekkil …,  … tarihinde … Elektrik Dağıtım A.Ş. ile … ili, … ilçesi, … Mah. No:… Köyü’nde ikamet ettiği evinin elektrik ihtiyacı için abonelik sözleşmesi imzalamıştır. (EK-1, … Tarihli TEDAŞ Abonelik Sözleşmesi)

2) Müvekkilin söz konusu evi 2 katlıdır ve halihazırda ikamet etmektedir. Evde 13/08/2016 tarihinde sabah 08:00 civarı çatı katında çıkan yangın çıkmıştır. Ahşap olan çatı katı yanmanın etkisiyle ikinci kata çökerek iki katın da yanmasına ve epey maddi hasarlar meydana gelmesine sebep olmuştur. Öyle ki eşyalar kullanılamaz hale gelmiştir. (Ek-2 Yangına Ait Fotoğraflar) 

B) KUSUR DURUMUNA VE TESPİTİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR;

1)  Tespite konu evde yangın çıktıktan yaklaşık 10 dakika sonra müvekkilin çağrısı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gelmiştir. İtfaiye ekiplerince yangın sonrası tutulan tutanakta yangının çıkış sebebinin evin elektrik tesisatından kaynaklandığı kaydedilmiştir. Yanan evde yangının çıktığı çatı katının … yılında inşa edildiği dikkate alınırsa elektrik tesisatı eski ve bakımsız değildir. Kaldı ki ev sahibi müvekkil inşaat ustasıdır ve  bakım ve tesisatta bir eksiklik bulunduğunu anlayabilecek ve derhal telafisini isteyebilecek durumdadır.

2) Daha sonrasında … İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen yangın … fezleke

Yine tespit isteyen müvekkile ait dairenin duvarlarında da su sızıntısı vardır. Öyle ki, duvardaki su sızıntısı nedeniyle duvara monte olarak duran LDC televizyon bozulmuştur. Davacının dairesinin salon merdiven ve merdiven altı duvarları su sızıntısından dolayı yer yer ıslaktır. Aynı zamanda davacının dairesinin parkeleri küf içerisinde olup, yer yer kabarmıştır.  (Ek-3; Su sızıntılarını gösterir fotoğraflar)

3) Binanın girişinde ortak kullanım alanında yer alan elektrik ve su saatlerinin olduğu bölüm yağan yağmurlar sonrası yarım metre su altında kalmış ve bu su yüklenicinin gönderdiği kişilerce bina duvarının alt kısmı kırılmak suretiyle tahliye edilmiştir. Söz konusu yer her yağmurda su almaktadır.

4) Yine binanın olukları yüklenici tarafından tamamlanmadığından yola doğru gider verilmeyen oluklardan akan sular binanın temeline ve duvarlarına zarar vermektedir.

5) Hâlihazırda yüklenici tarafından yapılan binadaki tüm bu tespitler binada ciddi bir yalıtım sorunu olduğunu ve ayrıca su tesisatında da sorunlar olduğunu göstermektedir.

C) DELİL TESPİTİNDE HUKUKİ YARARIN VARLIĞINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR;

1) Tespit isteyen müvekkil, söz konusu daireyi yatırım amaçlı olarak satın almış ve kiraya vermiştir. Hâlihazırda evde ikamet etmekte olan kiracı,  dairedeki ayıp ve imalat hataları sebebiyle (sürekli devam eden su sızıntılarından dolayı) mağduriyet yaşamaktadır. Yaşanan tüm mağduriyetler sonucunda kiracı evden çıkmak istemektedir. Tespit isteyen müvekkilin mezkûr daireyi bu şekilde kiraya vermesi mümkün değildir. Binanın genelinde olan sorunlar nedeniyle problemi kendisi de çözememektedir. Yüklenici de keşide ettiği ihtarname binadaki ayıp ve kusurların giderilmesi için gerekli tadilat veya tamiratı yapmak istememektedir.

2) Gelinen bu durum itibari ile tespit isteyen müvekkil dairesinin tadilatını yapmak istemektedir, zira bu şartlar altında var olan kiracısı evi tahliye edecek ve akabinde de müvekkil bu haliyle evini kiraya veremeyecektir. Ancak tamirat ve tadilat yaptırması durumunda yapacağı masrafları ileride ayıplı olarak daireyi kendisine teslim eden yükleniciden talep edebilmek için öncelikle delil tespiti yoluna gitmek zorunluluğu hasıl olmuştur.  

3) Kaldı ki, dairenin tamir ve tadilatının içerisinde oturan kiracılar bakımından aciliyeti vardır. Önümüz kış ayı olduğundan su sızıntıların artarak devam edeceği de aşikârdır. Bu bakımdan müvekkil davacının delil tespiti talebinde HMK. ‘nun 400. maddesinin aradığı manada hukuki yararının olduğu izahtan varestedir.  

D) BİLİRKİŞİDEN TESPİT ETMESİ İSTEDİĞİMİZ HUSUSLARA DAİR AÇIKLAMALARIMIZ;

Evvelemirde mezkûr dairede ve binanın genelinde yüklenici kusurundan kaynaklanan yapım/imalat hatalarının olup olmadığı, var ise bunların tespit edilebilmesi için dairenin bulunduğu adreste uzman bilirkişinin katılımı ile keşif icrasını talep etmekteyiz.

İcra edilecek keşif sırasında bilirkişiden cevaplamasını istediğimiz sorular şunlardır;

a) Binada su sızıntısı olup olmadığı, var ise sebebi, bunun ne şekilde giderilebileceği, tamir masrafı ve süresi,

b) Binanın su tesisatında yapım hatası olup olmadığı, var ise bunun ne şekilde giderilebileceği, tamir masrafı ve süresi,

c) Binanın yalıtımında (mantolamasında) yapım hatası olup olmadığı, var ise bunun ne şekilde giderilebileceği, tamir masrafı ve süresi,

d) 01.2014 tarihli taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde yüklenici tarafından taahhüt edilmesine rağmen yapılmayan eksik işlerin olup olmadığı, var ise bunların neler olduğu, eksik işlerin giderim masrafı ile süresi,

E) DAİREDEKİ KAYIPLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR;

Yukarıda açıklanan tüm bu olgu ve sorunlara dair görgüye dayalı bilgisi bulunan ve aynı zamanda mezkûr dairede kiracı olarak ikamet eden aşağıda bilgileri yazılı bulunan kişilerin keşif mahallinde tanık olarak dinlenilmesini talep etmekteyiz:

NETİCE-İ TALEP                 :           Yukarıda maruz durum muvacehesinde gerek işin aciliyeti ve gerekse inşaat kusur ve ayıplarının tespiti halinde yüklenici aleyhine dava yoluna gidilecek oluşu karşısında HMK’ nın 400 vd. maddelerinde yer alan şartları taşıyan delil tespiti talebimizin kabulü ile;

1) Mahkemenizce resen seçilecek konunun uzmanı olan bir bilirkişi vasıtasıyla, ekte sunulan deliler irdelenmek ve bildirilen tanıkların da beyanına başvurulmak suretiyle mahallinde keşif icra edilerek mezkûr dairede ve binanın genelinde yüklenici kusurundan kaynaklanan yapım hataları olup olmadığının TESPİTİNE,

2) HMK’nın 403. maddesi gereğince işin aciliyetine nazaran karşı tarafa tebligat yapılmaksızın delil tespit yapılmasına dair karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                      Tespit isteyen Vekili;

 

EKİ;

1) …Tarihli Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi,

2) Tapu kaydı,

3)Su sızıntılarını gösterir fotoğraflar,

4) Vekâletname.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.