Yakalama Kararının Kaldırılması

Ağu 8, 2020 | Ceza Hukuku

Bu şartlarda Sayın Mahkemenizce müvekkilin ifadesinin alınması ve yine savunmasını yapması mümkün olduğundan ve duruşmaya iştirak edeceğinden, yakalama kararının uygulanmasına gerek kalmamıştır. Müvekkil artık dosyayı ve işbu yakalama ara kararını öğrenmiştir.

Yakalama Kararının Kaldırılması Dilekçesi

ADANA … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                 : 

SANIK                         :

MÜDAFİİ                     :AV.

KONU                         :Müvekkil hakkında verilen yakalama kararının kaldırılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR           :

Müvekkilim hakkında … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/ E. Sayılı dosyasında iddia olunan suç nedeniyle … tarihinde yakalama emri düzenlenmiştir. Şöyle ki;

Müvekkilimin soruşturma aşamasında ifadesi alınmış olup şu an müvekkilim  …’da yaşamaktadır. Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen bulaşıcı solunum yolu hastalığı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu ilan edilmesi ve hastalığın ülkemizde de yaygın şekilde görülmeye başlaması nedeniyle alınan tedbirler kapsamında; …’ya giriş çıkışlar yasaklanmış olup müvekkil Türkiye’ye dönememektedir.

Müvekkil halen …’da olup … adresinde bulunmaktadır.  KORONA VİRÜS SALGINININ EN ÇOK ETKİSİNİ GÖSTERDİĞİ  ÜLKELERİN BAŞINDA …’YA GELMEKTEDİR.

Müvekkilim adına açılı kamu davasından yeni haberdar olmuş olup tarafımıza vekaletname verebilmek için konsolosluğa başvuru yaptığı sırada  hakkında verilen yakalama emrini öğrenmiştir. Bu şekilde hakkında verilen yakalama emri sebebiyle   vekaletname çıkaramamıştır. Bu şekilde  konsolosluktaki başkaca  işlemlerini de  yapamamaktadır. Müvekkil hakkında düzenlenen yakalama emri müvekkilin savunma hakkını kısıtlamaktadır.

Bilindiği üzere; 5271 Sayılı Kanun’un 98. Maddesinde;

(1) Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir. Ayrıca, tutuklama isteminin reddi kararına itiraz halinde, itiraz mercii tarafından da yakalama emri düzenlenebilir.

(2) Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sanık ya da tutukevi veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında Cumhuriyet savcıları ve kolluk kuvvetleri de yakalama emri düzenleyebilirler.

(3) Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri re’sen veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme tarafından düzenlenir.

(4) Yakalama emrinde, kişinin açık eşkâli, bilindiğinde kimliği ve yüklenen suç ile yakalandığında nereye gönderileceği gösterilir.

Şeklinde olup, yakalama kararının verilmesinden evvel şüpheliye mahkemece çağrı yapılması gerekmekte olup; çağrı üzerine mahkeme huzuruna gelmeyen şüpheli hakkında yakalama kararı verilmesi gerekmektedir. Müvekkilin ekte sunmuş olduğumuz  belgesinden anlaşılacağı üzere yerleşim yeri olan … CUMHURİYETİ adresine tebligat yapılmamıştır.

Şu aşamada müvekkilim öncelikle işbu kamu davasını, kendisine çağrı yapıldığını ve hakkında yakalama kararı verildiğini yeni öğrenmiş olduğundan ve avukat olarak şahsımı vekil tayin ettiğinden artık dosyanın takibi yapılacak olup, sözlü ve yazılı savunmalar sunulacaktır.

Müvekkilim de Türkiye’ye geleceğini ve duruşmada hazır bulunacağını tarafıma beyan etmiş olup, … tarihinde  hazır edilecektir.

MAHKEMENİZCE GEREKLİ GÖRÜLÜRSE, MÜVEKKİLİN BİLDİRDİĞİM … CUMHURİYETİ  ADRESİNE BAĞLI OLAN … ADLİ MAKAMLARINDAN DA ADLİ YARDIMLAŞMA TALEBİ İLE SAVUNMASI ALINABİLİR.

Bu şartlarda Sayın Mahkemenizce müvekkilin ifadesinin alınması ve yine savunmasını yapması mümkün olduğundan ve duruşmaya iştirak edeceğinden, yakalama kararının uygulanmasına gerek kalmamıştır. Müvekkil artık dosyayı ve işbu yakalama ara kararını öğrenmiştir.

Bu nedenle, söz  konusu talebimizin değerlendirilmesini davayı yeni öğrenmiş olan müvekkilim hakkında, söz konusu yakalama kararının kaldırılmasını talep ederim.

Diğer taraftan müvekkilim …’da ailesi birlikte yaşamakta olup, adres bilgileri mahkemeye bildirilmiştir. Tüm dünyası etkisi altına alan yüzlerce insanın ölmesine sebebiyet veren salgın hastalık yüzünden Türkiye’ye dönememektedir. Bugüne kadar herhangi bir suça da karışmamış olup, hiç bir sabıkası bulunmamaktadır. İşbu hususları da Sayın Mahkemeniz takdirine sunarım.

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarda arz ve izah edilen nedenlerle;

-Mahkemenizce gerekli görülürse, müvekkilin bildirdiğim … adresine bağlı olan … adli makamlarından da istinabe  ile savunması alınmasına,

-Mahkemeniz aksi kanaatte ise TÜRKİYE’YE GELEREK DURUŞMADA HAZIR EDİLMESİNE,

-BU İTİBARLA MÜVEKKİL HAKKINDA VERİLEN YAKALAMA KARARININ KALDIRILMASINI,  MÜVEKKİLİM ADINA  ARZ VE TALEP EDERİM. tarih

SANIK MÜDAFİ

EK-YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ

Yakalama Kararının Kaldırılması

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.