YAĞMA SUÇU İSTİNAF DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Mar 11, 2019 | Ceza Hukuku, DİLEKÇELER

T.C.

ADANA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

İLGİLİ CEZA DAİRESİNE SUNULMAK ÜZERE

ADANA ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

Esas No : 2018 /

Karar No : 2018/

Sanık                    :

Müdafii                 : Avukat Saim İNCEKAŞ

Adres                   :

Konu                    :  AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN 2018 /  E. sayılı  kararına karşı başvurduğumuz İSTİNAF kanun yoluna ilişkin sebeplerimizin sunulması ve Yerel mahkemenin E. ve K. sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak “davanın istinaf mahkemesinde yeniden duruşmalı olarak görülmesi ve müvekkilin beraatına karar verilmesi  ”, davanının istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi mümkün değilse, “hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine” karar verilmesi istemidir.

Tebliğ Tarihi       :

İstinaf Sebeplerimiz

Ağır Ceza Mahkemesi ilgili dosya kapsamında müvekkilim aleyhine süreli hapis cezasına hükmetmiştir.Yerel mahkemenin bu kararı hukuka ve hakkaniyete aykırıdır şöyle ki ;

İlgili dosya incelendiğinde TCK 149 uyarınca verilen cezada suça ilişkin elde edilen bulgular somut şekilde suçun unsurlarının mevcut bulunmadığını göstermektedir. Müştekinin beyanı dikkate alındığında ‘olay anındaki meydana gelen kaza  ve yaşadığım travma sebebiyle olayı biraz abartarak emniyete bildirdim.’ Demiştir Bu husus dahi olay günü yaşanan hadisenin yağma niteliğinde olmadığının bir göstergesidir.

Ayrıca müştekinin ‘zorlama ve tehdidin olmadığı’ ve ‘isteseydim aracımı sürdürmezdim, şahıs alkollüydü’ şeklinde beyanları yerel mahkemece delillerin değerlendirilmesi konusunda alt sınırdan uzaklaşmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olacağının kanıtıdır. Nitekim yağma suçunda hüküm açıktır ; malın teslimine veyahut malın alınmasına karşı koymamaya ibaresi yer almaktadır bu bağlamda mevcut durumda hiç bir suretle bu husus gerçekleşmemiştir.Gerekçeli kararda kanaat getirilen ‘aracın yağması’ somut delillerle ispat olunamadığı gibi ilgili beyanlar doğrultusunda söz konusu suç gerçekleşmemiştir. Müşteki ile müvekkilim birbirlerini tanımaktadırlar bu sebepten müvekkilim, tanışıklığın vermiş olduğu güvenle hareket etmiş cebir ya da tehdit suretiyle aracı devralmamıştır.

Gerekçeli karara göre Müvekkilimin ilk ifadesinde çelişiklik bulunması yerel mahkemece kanaatle cezalandırma yoluna gidilmesi sonucunu doğurmuştur ancak 28.01.2018 günü saat 05:53’te Müvekkilime yapılan alkol kontrolünde tespit edilen değer 1.87 promildir. Bu değerin üstüne müvekkilimin kendi içsel ve ailesel problemleri de eklenince ilk ifadesinde ister istemez olaya ilişkin yanlış anımsamalar yaşamış ceza alırım korkusuyla farklı beyanlarda bulunmuştur. Burada hüküm kurulurken esas alınması gereken delil olay anında temyiz kudreti yerinde olan ancak yukarıda da açıkladığımız üzere aracında meydana gelen kaza ve travma sonucu öfkesine yenik düştüğünden yaşanan olayları abartarak ilk ifadesini verenxxx beyanları ve tanık yyyyy beyanlarıdır.

Olay günü hiç bir suretle Cebir ve Tehdit unsurları mevcut değildir. Cebir karinesi dahi dikkate alınsa müştekinin kendini savunamayacak bir konumda olmadığı dosya kapsamında açıktır. Tehdit konusunda ise müşteki özgür iradesiyle olay günü böyle bir durumla karşılaşmadığını samimi beyanında bildirmiştir. 

Sonuç olarak yerel mahkeme müvekkilime TCK 149 çerçevesince vicdani kanaatle hüküm kurmuştur. Oysa ki gerek müvekkilim gerekse müşteki mevcut dosya kapsamındaki beyanlarında samimi bir şekilde olayın bu kanaatin aksine gerçekleştiğini açıkça ortaya koymaktadırlar. Sayın Mahkemenizin yapacağı istinaf incelemesinde yukarıda açıkladığımız sebep ve durumlar gözardı edilirse telafisi imkansız sonuçlar meydana gelecek müvekkilim ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu ailesi büyük mağduriyete uğrayacaklardır.

Takdiri indirim sebepleri her ne kadar mahkeme kanaatine bırakılmış olsa da değerlendirme yapılırken failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Ceza hukuku prensiplerinden cezaların şahsiliği, adalet ve kanun önünde eşitlik ilkeleri gereği kişilerin yargılamasında ilgili mevcut duruma ilişkin değerlendirme yapılmalıdır. İnsanların geçmişlerinde yapmış oldukları hatalar yeniden bir suça karıştıklarında ilgili suçla bağdaştırılmamalı birbirlerinden bağımsız değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bu nedenle dosya kapsamında bulunan müvekkilimin geçmiş sicili incelendiğinde Yağma suçuna ilişkin hiç bir kaydı bulunmadığı gibi bu suça ilişkin hiç bir yönelimi, ihtiyacı ya da gayesi yoktur. Gerekçede gösterilen sabıkalı geçmiş bu olayla bağdaştırılmayacak türde bir suç tipine haizdir. Geleceği üzerinde de mevcut suça ilişkin bir kastının bulunmadığı açıktır. Mahkeme sürecince göstermiş olduğu tutum mevcut beyanlar dikkate alındığında kanaatle alt sınırdan uzaklaşılarak verilen bu cezanın hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu görülecektir.

Gerekçeli kararda TCK 179. Maddesine göre cezalandırmaya gidilmiş ancak tehlike ağırlığının ve tespit edilen promilin cezanın alt sınırdan uzaklaşarak verilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Ancak mevcut olayda meydana gelen fiil tehlike suçunu barındırmaktadır. Tehlike suçlarında ağırlığın saptanması için neticeyi de göz önünde bulundurmak gerekir. Meydana gelen neticenin maddi zarar meydana getirmesi ve sonrasında bu zararın karşılanması gözönüne alındığında hüküm kurulurken alt sınırdan uzaklaşılmasında gerekçe gösterilen tehlikenin ağırlığı somut deliller ışığında ne denli hakkaniyete uygun olacaktır? İlgili dosya kapsamında kayda değer somut delil bulunmaksızın verilen hüküm sayın mahkemenizin yapacağı inceleme sonucunda kanaatimizce bozma sebebi teşkil edecektir.Takdir Sayın Mahkemenizindir.

Sonuç ve İstem         :

Yukarıda açıkladığımız nedenle öncelikle

-Dosya ile ilgili incelemenin duruşmalı yapılmasını

–  Ağır Ceza Mahkemesi’nin E. K. numaralı kararının yeniden yargılama gerektirmesi halinde kaldırılmasını ve ilk derece mahkemesine gönderilmesini,

-Yeniden yargılanmayı gerektirmiyorsa ilk derece mahkemesinin kararı kaldırılıp düzeltilerek yeniden esas hakkında karar verilerek müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim.

      Sanık Müdafi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat ve Hukuk Danışmanlık Bürosu “yağma suçu” davalarında profesyonel danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Avukat Saim İNCEKAŞ Adana merkezli çalışmakta olup İncekaş Hukuk Bürosu adresi şu şekildedir: Kayalıbağ Mahallesi, Ziya Algan İş Merkezi K:5 D:41, Seyhan/Adana. Avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için direkt olarak “05349109743” numarasını arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.