Bir Sayfa Seçin

Yabancının Boşanma Davasında Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi

  • YABANCI UNSURLU BOŞANMA DAVALARINDA UYGULANACAK HUKUKUN 2675 SAYLI MÖHUK HÜKÜMLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ

Dosyada mevcut nüfus kaydının düşünceler bölümünde, davacı Yadin Topuz’un Alman uyruklu Marlen Buhh ile evli olduğunun açıklandığı görülmektedir.

1- Davalı yabancı uyruklu olup, yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk ile Türk Mahkemelerinin yetkisini, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun düzenlenmektedir. (Y. 2. HD’nin 10.10.2002 gün ve 10808-11772 s. kararı)

  • YABANCI UNSURLU BOŞANMA DAVALARINDA UYGULANACAK HUKUKUN MÖHUKUN 13. MADDESİNE GÖRE BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ

Anılan Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrasında “Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir.”

İkinci fıkrasında da “Eşler ayrı vatandaşlıkta iseler müşterek ikametgah hukuku, bulunmadığı takdirde müşterek mutad meskenleri hukuku, bunun da bulunmaması halinde Türk Hukuku uygulanır” hükmü mevcuttur.

Mahkemece, anılan hükümler gereğince hangi ülke hukukunun uygulanacağı araştırılmadan, tartışılmadan doğrudan doğruya Türk Hukukunun uygulanması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. (Y. 2. HD’nin 10.10.2002 gün ve 10808-11772 s. kararı)

  • YABANCI UNSURLU BOŞANMA DAVASINDA UYGULANACAK ÜLKE HUKUKU BELİRLENMEDEN TARAFLARDAN BİRİNİN TÜRK VATANDAŞI OLDUĞUNDAN BAHİSLE TÜRK MİLLİ HUKUKUNUN UYGULANAMAYACAĞI

Dosyada mevcut nüfus kaydının düşünceler bölümünde, davacı Yadin Topuz” un Alman uyruklu Marlen Buhh ile evli olduğunun açıklandığı görülmektedir.

1- Davalı yabancı uyruklu olup, yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk ile Türk Mahkemelerinin yetkisini, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun düzenlenmektedir.

Anılan Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrasında “Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir.”

İkinci fıkrasında da “Eşler ayn vatandaşlıkta iseler müşterek ikametgah hukuku, bulunmadığı takdirde müşterek mutad meskenleri hukuku, bunun da bulunmaması halinde Türk Hukuku uygulanır” hükmü mevcuttur.

Mahkemece, anılan hükümler gereğince hangi ülke hukukunun uygulanacağı araştırılmadan, tartışılmadan doğrudan doğruya Türk Hukukunun uygulanması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. (Y. 2. HD’nin 10.10.2002 gün ve 10808-11772 s. kararı)

  • YABANCI UNSURLU BOŞANMA VE AYRILIK DAVALARINDA UYGULANACAK HUKUK
  • VATANDAŞLIĞIN TESPİTİ

2675 sayılı MÖHUK’un 13. maddesine göre, “Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri eşlerin müşterek milli hukukuna tabidir. Eşler ayrı vatandaşlıkta iseler, müşterek ikametgah hukuku; bunun da bulunamaması halinde Türk Hukuku uygulanır.”

Yasa hükmüne göre, uygulanacak hukukun tespiti için tarafların vatandaşlığının, ayrı vatandaşlıkta iseler, müşterek ikametgahlarının belirlenmesi gerekir. 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca, vatandaşlıkta tereddüt halinde çözüm mercii İçişleri Bakanlığıdır. Şu halde, davacının Türkiye ve Avusturya vatandaşlıklarından hangisine sahip olduğunun araştırılması gerekir.(Y. 2. HD’nin 03.06.1996 gün ve 4878-6037 s. karan. YKD. 1997/7.8. Sh: 1056)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız