Yabancıların Türkiye’de Mülk Edinmesi

Yabancıların Türkiye’de Mülk Edinmesi

Tapu kanunu md 35 de 18.5.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 s. Kanunla yapılan değişikliğe göre, yabancılara uygulanan “karşılıklılık” şartı kaldırılmıştır. Bu şartın yerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerden birinin yurttaşı olmak şartı öngörülmüştür.

Öte yandan yabancıların Türkiye’de edineceği taşınmazın niteliği, konumu vs. gibi kısıtlamalarda kaldırılmıştır. Eş deyişle yabancının edineceği taşınmazın, imar planı içinde olması zorunluluğu bertaraf edilmiştir. Keza edinilecek taşınmazın yüzölçümü arttırılarak 30 hektara çıkarılmıştır.

Bakanlar Kurulu bu 30 hektarı 60 hektara kadar çıkarmaya yetkilidir. Yabancının edindiği taşınmaz yapışız ise, bu taşınmazda gerçekleştirecekleri projenin iki yıl içinde ilgili bakanlığın onayına sunma zorunluluğu getirilmiştir.

Proje onaylandıktan sonra, tapu kütüğünün “beyanlar “hanesine kaydedilmek üzere tapu müdürlüğüne tevdi edilecektir.

Miras yoluyla (kanuni miras ya da ölüme bağlı tasarrufla mirasçı olma fark
etmez) edinmede de yukarıdaki ilkeler geçerlidir. Yinelenen deyişle; yabancı bir gerçek kişinin miras yoluyla taşınmaz edinmesinde, m. 35 deki yasal sınırlamalara uyulması, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülke yurttaşı olması, miras yoluyla edinilecek taşınmazlar ve sınırlı ayni hakların toplam alanının, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün %10 nu ve kişi başına 30 hektarı geçmemesi koşulları aranacaktır.

Bakanlar Kurulu miras yoluyla edinilecek taşınmaz miktarını 60 hektara kadar çıkarmaya yetkilidir. Bu koşullara uyulmadan miras yoluyla edinilmiş taşınmazlar Maliye Bakanlığınca verilecek en çok bir yıllık sürede malikince tasfiye edilmesi gerekmektedir. Aksi halde tasfiye idari birimce yapılarak bedele dönüşen miktar malikine ödenir. Yabancılar hukuku avukatı Saim İNCEKAŞ, yabancıların Türkiye’de yerine getirdikleri işlemlerde ekstra dikkatli davranması gerektiğinin altını çizmektedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:33

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.