Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması isteği basit yargılama usulüne tabidir

Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması isteği basit yargılama usulüne tabidir

Dava, yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması isteğine ilişkin olup, basit yargılama usulüne tabidir. (5718 s.MÖHUK.m.55/1) Basit yargılama usulüne tabi davalarda davalı ilk itirazlarım ilk duruşma gününe kadar, en geç ilk duruşmada davanın esasına girilmeden önce ileri sürebilir (HUMK.md.511).

Dava dilekçesi ve duruşma günü davalıya 18.2.2010 günü tebliğ edilmiş, davalı, ilk duruşma gününden önce 25.3.2010 tarihinde verdiği cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunmuştur.

Yetki itirazı süresindedir. O halde yetki itirazının hadiseler gibi incelenerek (HUMK.m.190, 222-225, 483-485) sonucu uyarınca karar ittihazı gerekirken; bu itirazın süresinde olmadığından bahisle reddi doğru değildir. (Y2HD, 21.03.2011, E. 2010/14820, K. 2011/4955.)

Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması isteği basit yargılama usulüne tabidir

Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi ve tanınması istekleri basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır (5718 s.K.md.55/1). Basit yargılama usulüne tabi davalarda yetki itirazı, ilk oturuma kadar (en geç ilk oturumda davanın esasına girilmeden önce) ileri sürülebilir.

Dava dilekçesi ve duruşma günü davalı vekiline 07.01.2010 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı vekili tarafından tebliğden sonraki 06.05.2010 tarihli ilk oturumda davanın esasına girilmeden yetki itirazında bulunulduğu görülmüştür.

Mahkemece süresinde olmadığından bahisle yetki itirazının reddine karar verilmiştir. Davalının bu itirazı süresinde olup, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 187/2-190.maddeleri gözetilerek bu itirazın hadise şeklinde incelenerek; tarafların yetki hususundaki delillerinin sorulması; gösterildiği takdirde toplanması ve gerçekleşecek sonucu itibarıyla karar vermek gerekirken; yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 05.04.2011, E. 2010/15234, K. 2011/6087.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dizin