Türk Mahkemesinden verilen boşanma kararı ile “evlilik birliği sona ermişse” artık ilgililer daha önce kesinleşmiş bulunan yabancı mahkeme boşanma kararının tanınmasını talep edemez- Yargıtay Kararı

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, Türk mahkemesince oluşturulan ve 2.4.2002 tarihinde kesinleşmiş olan tarafların boşanmalarına dair hükmün; kesin hüküm teşkil etmesi karşısında, aynı konudaki daha önceki tarihli yabancı mahkeme kararının tanınmasına ilişkin isteğin 5718 sayılı Yasanın 58/1 .maddesi yollamasıyla aynı Yasanın 54/1 -c maddesi uyannca reddinin zorunlu bulunmasına (2.H.D.’in 8.12.1993 tarihli 1993/9648-11943 sayılı ilamı) göre, yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle açıklanan sebeple usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına

Karşı oy; İstem, boşanma konusundaki yabancı mahkeme ilamının tanınmasına ilişkindir. 12.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5718 sayılı “Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)” un 59. maddesine göre, yabancı ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder. Boşanmaya ilişkin yabancı mahkeme ilamının Türkiye’de tanınmasına karar verilmesinden önce, Türkiye’de boşanan ve boşanma karan kesinleşen kişinin; boşanmanın kesinleşmesinden sonra, ilamın kesinleşme tarihi bakımından; yabancı mahkeme ilamının Türkiye’de tanınmasını istemekte hukuksal yarrın vardır. Bu nedenle, mahkemenin tanıma isteğinde, boşanmanın tanınması istemi konusuz olmakla birlikte; yabancı boşanma kararının kesinleşme tarihinin tanınmasıyla sınırlı olarak tanımaya karar verilmesi gerektiği; hükmün bu nedenle bozulması düşüncesindeyim. (Y2HD, 07.03.2011, E. 2010/14336, K. 2011/3966.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir