Evlilik “ölüm ile sona erdikten sonra” bile yabancı ilamın tenfizi istenebilir- Yargıtay Kararı

Evlilik “ölüm ile sona erdikten sonra” bile yabancı ilamın tenfizi istenebilir

Dava; yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tenfizi ve tanınması isteğine ilişkin olup, yabancı ilamın tarafı olan Tevfik Derviş’in 15.12.2010 tarihinde ölümü üzerine bu kişinin yasal mirasçısı tarafından açılmıştır. Kararın tenfiz edilmesinde hukuki yararı bulunan herkes tenfiz isteğinde bulunabilir (5718 s. MÖHUK. md.52/1).

Yabancı boşanma ilamının tanınmasına karar verildiği takdirde evlilik ölümle değil, boşanmayla sona ereceği ve bu durum da davacının miras payını etkileyeceğinden; davacının yabancı ilamın tenfizini/tanınmasını istemekte hukuki yararı mevcuttur. O halde, delillerin bu çerçevede değerlendirilerek, tenfiz/tanıma isteği hakkında olumlu ya da olumsuz bir hüküm verilmesi gerekirken; yazılı şekilde davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 08.03.2012, E. 2011/10496, K. 2012/5126)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir