Boşanma davasının ıslah yoluyla yabancı boşanma ilamının tanınması veya tenfizine dönüştürülmesi mümkündür- Yargıtay Kararı

Boşanma davasının ıslah yoluyla yabancı boşanma ilamının tanınması veya tenfizine dönüştürülmesi mümkündür

Davacı vekili, dava dilekçesinde; müvekkili ile davalının Almanya’da boşandıklarını belirterek, Alman mahkemesince verilen boşanma kararının tanınmasına ve tenfizine karar verilmesini istemiş, bu istekle beraber, çocuklarıyla kişisel ilişki tesisine, lehine dava dilekçesinde belirttiği miktarlarda tedbir ve yoksulluk nafakasına, maddi ve manevi tazminata hükmedilmesini de talep etmiş; 18.4.2006 tarihli oturumda ise, davayı; boşanma davası olarak ıslah ettiklerini, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmalarına karar verilmesini talep etmiş, diğer taleplerinin zaten dava dilekçesinde yer aldığını bildirmiştir.

Mahkemece; “taraflar arasında boşanmanın bütün sonuçları bakımından bir uzlaşma olmadığı gibi, tenfiz davasının ıslah yoluyla
boşanma davasına dönüştürülmesi mümkün bulunmadığından” bahisle tenfiz istemi ile buna bağlı maddi ve manevi tazminat ile nafaka istemlerinin ayrı ayrı reddine karar verilmiştir.

Islah, taraflardan birinin yapmış olduğu usulü işlemin karşı tarafın oluruna bağlı olmaksızın tamamen veya kısmen düzeltilmesidir. (HUMK. m.83-85)

Davanın niteliğinin ıslah suretiyle değiştirilmesini yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Islahla, davanın konusu ve dayandığı sebepler değiştirilebilir. Boşanma davasının; ıslahla yoluyla yabancı boşanma ilamının tanınması veya tenfizine dönüştürülmesi mümkün olduğu gibi, yabancı mahkemece verilmiş olan boşanma kararının tanınması ve tenfizi talebiyle açılan davanın da aynı yolla boşanma davasına dönüştürülmesi imkan dahilindedir.

O halde, davanın ıslah edildiği nazara alınarak tarafların delillerinin bu çerçevede değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 22.04.2009, E. 2009/3670, K. 2009/7815.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir