Yabancı Unsurlu Davada Türk Mahkemesinin Yetkisizlik Kararı

  • YABANCI UNSURLU DAVALARDA TÜRK MAHKEMELERİNİN YETKİSİZ OLDUĞUNUN İLK İTİRAZ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ VE YETKİSİZ OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI HALİNDE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ
  • TÜRK VATANDAŞLARININ KİŞİ HALLERİNE İLİŞKİN DAVALARDA YETKİ

Yabancı ülkede oturan Türk vatandaşları, kişi hallerine ilişkin davaları isterlerse oturdukları yerdeki mahkemede, isterlerse yetkili Türk Mahkemesinde açabilirler. (MÖHUK 28).Bu konuda Türk mahkemesinin kesin yetkisi yoktur.

Nüfusa kayıtlı olunan yer karine olarak ikametgahtır. Yurt dışındaki mücerret oturma süresi neye ulaşırsa ulaşsın ikametgahın nakledildiği anlamını taşımaz.

Davaya bakacak yetkili bir Türk Mahkemesi mevcutsa, davanın Türkiye’de görülmesi gerekir. Diğer bir anlatımla yetkili bir Türk Mahkemesinin olmaması halinde yetki itirazı yapılabilir. Türk Mahkemesi yetki itirazı üzerine sadece kendisinin Milletlerarası yetkiye sahip olup olmadığını inceler. Milletlerarası yetkiye sahip olmadığının tespiti halinde başka bir ülkenin yetkisini belirlemeden davanın reddine karar vermesi icabeder. Çünkü, Türk Mahkemesi yabancı mahkemeye yetki veremeyeceği gibi atıflandırmada da bulunamaz. Yine yabancı unsuru ihtiva eden bir davada Türkiye’de yer itibariyle Türkiye’de yer itibariyle yetkili mahkeme mevcutken yetkisiz bir mahkemede davanın açılması halinde yetki itirazının isabetli görülmemesi sebebiyle ret kararı verilip işin esasının incelenmesi icabeder. (HUMK m. 23) (Y. 2. HD’nin 18.03.1998 gün ve 938-3251 s. karan. YKD. 1998/6.S. Sh: 828)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.