Yabancı Unsurlu Davada Türk Hukukuna Dair Usulün Uygulanması Gerekliliği

Son Güncelleme Tarihi
  • TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN YABANCI UNSURLU DAVALARDA DELİLLER, MADDİ OLAYLARIN İSPATI GİBİ USULE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN TÜRK ULUSAL HUKUKUNA TABİ OLDUĞU

Boşanma ve ayrılık davalarında deliller, maddi vakiaların ispatı gibi hususlar usul hukuku kuralları ile ilgili olması sebebiyle, hakimin hukukuna tabidir. Bu devletlerin hükümranlık hakkı ve mahkemelerin yargılamayı kendi hukuklarına göre yapmaları gerektiğinin tabii sonucudur. (Y. 2. HD’nin 25.04.2005 gün ve 3832-6704 s. kararı)

  • ÜLKEMİZDE AÇILAN YABANCI UNSURLU DAVALARDA YARGILAMAYA İLİŞKİN SORUNLARIN TÜRK HUKUKUNA TABİİ OLDUĞU

Yabancı uyruklu karı koca Türk Mahkemesinde boşanma davası açabilirler. Açılacak davada kural olarak tarafların müşterek hukukları uygulanacaktır. (MÖHUK 13) yabancı unsurlu davalarda, yargılamaya ilişkin sorunlar Hakimin hukukuna tabidir. (Lex forni) bu kural devletin yargı organları yolu ile ülkesi üzerindeki hakimiyetini gösterir. Mahkemelerin yargılamayı kendi kurallarına göre yapması işin tabii sonucudur.

Mahkemenin yetkisine yönelik itiraz, ilk itirazlardandır. (HUMK 187/2). Bütün ilk itirazlarda olduğu gibi ileri sürülmesinin şekli, zamanı ve sonuçları bakımından Hakimin kanunu uygulanır. Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini iç hukukun yer itibariyle yetki kuralları tayin eder (MÖHUK 27). İkametgahın tespiti de yetkide olduğu gibi bir usul sorunudur. Bütün bunların esasa girişilmeden önce hadise şeklinde incelenip sonuçlandırılması gerekmektedir. (YHGKnın 22.04.1998 gün ve 276-297 sayılı kararı)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.