Yabancı ülke mahkemelerince verilen boşanma kararları tanıma ya da tenfizi istemi basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır- Yargıtay Kararı

Yabancı ülke mahkemelerince verilen boşanma kararları tanıma ya da tenfizi istemi basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır

Dava, yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması isteğine ilişkin olup, basit yargılama usulü hükümlerine göre incelenerek karara bağlanır. (5718 s.MÖHUK.md.55/1). Davanın tabi olduğu bu usulde, işlem yapıldığında yürürlükte olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre davalı ilk oturuma kadar cevap verme ve varsa iptidai itirazlannı bildirme hakkına sahiptir(HUMK.md. 509).

Dava dilekçesi ve duruşma günü davalıya 14.12.2010 günü tebliğ edilmiştir. Bu tarihten önce yapılan 26.10.2010 tarihli ilk oturumda “davalıyla ilgili tebligat evrakı beklenmek üzere” duruşma 08.02.2011 günü saat ll:15’e ertelenmiştir.

Duruşmanın belli edilen gün ve saatte yapılması asildir. Davalı adına vekilinin 08.02.2011 tarihindeki oturuma katılmak üzere mahkemeye geldiği, durumu mübaşire bildirdiği, hakim katip ve mübaşir tarafından imzalanan 08.02.2011 tarihli tutanaktan anlaşılmaktadır.

X tarihli oturumun, belirlenen saatten önce ll:08’de açıldığı UYAP sorgulamasıyla belirlenmiştir. 08.02.2011 tarihli oturum zaptında davalının ve vekilinin yoklamasının yapıldığına ilişkin bir bilgi de bulunmamaktadır. Davalı vekili X tarihli oturuma katılmak üzere geldiğine göre, yoklaması yaptırılmadan belirlenen saatten önce oturum açılıp yargılamaya devamla aynı tarihte hüküm kurulması, savunma hakkını kısıtlayan önemli bir usul hatası olup, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 25.01.2012, E. 2011/6369, K. 2012/1218.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Nisan 2020 01:54

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.