Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanıma ya da tenfizine karar verilmişse kusur belirlemesinde bu karar dikkate alınmalıdır- Yargıtay Kararı

Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanıma ya da tenfizine karar verilmişse kusur belirlemesinde bu karar dikkate alınmalıdır

” Fransa Lyon 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/05/2010 tarih, 09-05320-2 ChCab. 2 esas sayılı ve 09/10/2010 kesinleşme tarihli kararıyla tarafların boşanmalarına karar verilmiş, yabancı mahkemece verilen bu karar, Bakırköy 8.Aile Mahkemesinin  2012/525 esas, 2013/170 karar sayılı ve 21/02/2013 tarihli kararıyla tanınmış ve tanıma kararı 13/06/2013 tarihinde kesinleşmiştir.

Tanıma, yabancı ilama kesin hüküm veya kesin delil vasfı kazandırır. (5718 s. K. m.58/1) Tanınmasına karar verilmiş olan
yabancı ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi de, yabancı ilamın kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder. (5718/s. K. m. 59) Kesin hüküm, kural olarak hüküm fıkrasına münhasır ve gerekçeye sirayet etmez ise de; hakimi hükme varmaya hukuken zorlayan ve hüküm fıkrası ile ayrılmaz bir bağlılık içinde bulunan gerekçe de kesin hüküm niteliğini alır.

Tanınmasına karar verilen yabancı mahkeme kararının gerekçesinde;. “….Müşterek haneyi terk etmenin evlilik birliğini ortadan kaldırır nitelikte fiil oluşturduğundan davacı erkek tarafın davasında haklı olduğu ve salt davalı eş (kadın)kusuruna dayalı boşanma kararının verilmesi gerektiği kanaati ile boşanma davasını kabul ettiğini belirtmiştir.

Bu ifadeden boşanmaya kadının tam kusurlu davranışları esas alınarak hükmedilmiş olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu ilam tanındığına göre kesin hüküm etkisi hasıl olmuş ve tarafları bakımından bağlayıcılık vasfını kazanmıştır. Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminata hükmedilebilmesi için ise tazminat talep eden tarafın kusursuz ya da diğerine göre daha az kusurlu olması zorunludur (TMK m. 174).

Davacı kadın boşanmada tam kusurlu görüldüğüne göre lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilemeyeceği gözetilmeden yazılı şekilde tazminata hükmolunması da isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.” (Y2HD, 05.04.2016, E. 2015/18262, K. 2016/6866)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 18 Nisan 2020 22:41

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.