Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Tenfize de Karar Verilemez – Yargıtay Kararı: Y2HD, 18.01.2018, E. 2017/3461, K. 2018/771

Oca 27, 2020 | Boşanmanın Tanıma ve Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Tenfize de Karar Verilemez – Yargıtay Kararı

“1-Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece verilen ilk hükümle,yabancı mahkeme ilamının tanınmasına karar verilmiş, verilen bu kararın davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 31.03.2016 tarihli bozma ilamı ile, dava ile Almanya mahkemesince verilen boşanma ilamının tanınmasının talep edildiği, dosyaya sunulan yabancı mahkeme kararında apostil mevcut olmadığı, apostil eksikliğinin giderilerek işin esasının incelenmesi gerekirken bu husus nazara alınmadan hüküm kurulmasının doğru olmadığından bahisle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyulmuş yapılan yargılama sonunda Almanya mahkemesince verilen boşanma karannm tanınması ve tenfizine karar verilmiştir. Uyulmasına karar verilen bozma ilamından da anlaşılacağı üzerine dava, yabancı mahkeme ilamının tanınmasına ilişkindir. Mahkemece yabancı mahkeme ilamının tenfizine de karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Ne var ki bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 1. bendinde yer alan “ve Tenfizine” sözcüğünün çıkarılmasına, hükmün bu bölümünün açıklanan şekilde DÜZELTİLEREK, temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte açıklanan sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi”

Y2HD, 18.01.2018, E. 2017/3461, K. 2018/771

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davasında Tenfize de Karar Verilemez - Yargıtay Kararı

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.