Web Sitesi Sahibi Sitedeki Yorumlardan Sorumlu Tutulabilir Mi?

Bilişim hukukuyla ilgili konulardan birisi de “web sitesinde yapılan yorumlar nedeniyle web sitesinin sahibi sorumlu tutulabilir mi?” sorusudur. Şunu öncelikle belirtmeliyiz ki web sitesi sahibi kendi sitesindeki yorumlardan sorumludur. Başka bir şahsın kişilik haklarını zedeleyen bir yorum mevcutsa böyle bir durumda web sitesi sahibi uyarılır, web sitesi sahibi uyarıya rağmen bu içeriği kaldırmazsa manevi tazminat ödemekle sorumlu tutulur. Yazımızın devamında yer alan ve Av. Saim İncekaş tarafından paylaşılan Yargıtay Kararı da bu şekildedir.

Web Sitesi Sahibi Sitedeki Yorumlardan Sorumlu Tutulabilir Mi

Yargıtay Kararı:

Davacı S. K..vekili Avukat M.. B… tarafından, davalı E..T. ve B.. A.Ş aleyhine 13/02/2012 gününde verilen dilekçe ile kişilik haklarının ihlaline dayalı manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın reddine dair verilen 27/06/2013 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 30/09/2014 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat M.. B.. ile karşı taraftan davalı vekili Avukat M.. Ö.. geldiler. Açık duruşmaya başlandı.

Dava, kişilik haklarının ihlaline dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı, 1 Eylül 2007-16 Haziran 2011 tarihleri arasında Hilton grubunun İstanbul şubesinde otel müdürü olarak görev yaptığını, davalı şirket ile H.. İstanbul arasında imzalanan 31/01/2010 tarihli organizasyon sözleşmesi uyarınca, H.. oteli bünyesinde yer alan iki katlı salonun 12/02/2011 gecesi için davalı şirkete tahsis edildiğini ve etkinlik alanının 12/02/2011 günü saat 15:30’da davalı şirkete teslim edildiğini, etkinlik sonrası davalı şirkete ait www………com isimli internet sitesinde davacının ve otelin haksız, temelsiz ve ölçüsüz suçlama ve saldırılara maruz kaldığını, dalga geçildiğini, şoven, faşist, nazi denildiğini belirterek manevi zararının tazminini istemiştir.

Davalı, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece, davalının yer sağlayıcı olup, sorumluluğunun 5651 sayılı kanunla belirlendiği, hukuka aykırı içerikten haberdar edilmesi halinde, içeriği yayından kaldırmakla yükümlü olduğu, davaya konu yazıların yazarlarının kimlikleri tespit edilemediği, yer sağlayıcı davalının yazılar nedeniyle sorumluluğunun bulunmadığı şeklindeki gerekçe ile davanın reddine karar verilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 10/10/2013 tarihli D..A… – E.. kararında da belirtildiği üzere, kullanıcıların isim dahi belirtmeksizin siteye üye olup yorum yapabildiği durumlarda mağdurdan bu kişileri tespitini istemenin hakkaniyete uygun olmadığı, sitedeki yorumlardan dolayı site sahibi şirketin sorumluluğuna gitmenin pratik ve makul olduğu ve hukuken sorumlu tutulmasının ifade özgürlüğünü ihlal etmeyeceği belirtilmiştir.

Dosya kapsamından davacı hakkında davalı şirketin sahibi olduğu sitede 2011 yılı şubat ayından itibaren saldırgan ve aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı, 28/02/2011 tarihli ihtarname ile davacının çalıştığı şirket adıyla davacının da ismi belirtilerek ve onun hakkında da geçerli olacak şekilde uyarıda bulunulduğu, buna rağmen uyar-kaldır sisteminin işletilmediği ve uzun bir süre yayına devam edildiği, makul süre ilkesinin de aşıldığı, ayrıca site sahibi olan davalının yorumların içeriğini denetleme yükümlülüğünün bulunduğu anlaşılmaktadır.

Zira zararı doğuran saldırı eyleminin gerçekleşmesi elverişli ortamı hazırlayan-kullanıma sunan site sahibidir. Ayrıca bu tür durumlarda site sahibinin sorumluluğunun türü kusursuz sorumluluktur. Şu durumda, davacının kişilik haklarının ihlal edildiği benimsenerek uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yanılgıya dayalı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA ve davacı yararına takdir olunan 1.100,00 TL duruşma avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine, davacıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 30/09/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. (4. Hukuk Dairesi 2013/18163 E. , 2014/12640 K.”İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 27/06/2013NUMARASI : 2012/150-2013/377)

Son düzenleme tarihi 3 Kasım 2020 19:45

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.