Vücut fonksiyonlarını büyük oranda kaybeden eşini terk etme duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Vücut fonksiyonlarını büyük oranda kaybeden eşini terk etme duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle rahatsızlık geçiren, bu yüzden vücut fonksiyonlarını büyük oranda kaybeden eşini davadan beş yıl önce terk eden, ona yardımcı olmayan (TMK. md. 185/3), bu suretle evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği gerçekleşen davacının, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda daha ziyade kusurlu olduğunun anlaşılmasına, yazdığı mektupla kocasına ve yakınlarına hakaret eden bu nedenle az da olsa kusurlu bulunan davalının davaya itirazının haklan kötüye kullanılması niteliğinde olup Türk Medeni Kanununun 166/2 .maddesi koşullarının oluşmuş bulunmasına göre yerinde bulunmayan temyiz
isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına

Karşı oy: Yerel mahkemenin boşanma kararına esas aldığı ve davalı kadının kusurlu davranışı olarak benimsediği mektup, davacı delil listesinde gösterilmemiştir. Bu mektubun dava tarihinden önce oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Yeni delil bildirilmesi ve yeni delil ikamesinin kabulü koşullan oluşmamıştır. Toplanan diğer delillerle de davalı kadının bir kusurlu davranışı kanıtlanamamıştır. Bu nedenle mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken; davanın kabulü ile boşanmaya karar verilmesinin usul ve yasaya aykın olduğu, yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle değerli çoğunluk görüşüne katılmıyorum. (Y2HD, 18.03.2010, E. 2009/3069, K. 2010/5200)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 16 Mart 2020 21:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.