Vücut fonksiyonlarını büyük oranda kaybeden eşini terk etme duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Mar 16, 2020 | Duygusal Şiddet Nedeniyle Boşanma

Vücut fonksiyonlarını büyük oranda kaybeden eşini terk etme duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle rahatsızlık geçiren, bu yüzden vücut fonksiyonlarını büyük oranda kaybeden eşini davadan beş yıl önce terk eden, ona yardımcı olmayan (TMK. md. 185/3), bu suretle evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği gerçekleşen davacının, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda daha ziyade kusurlu olduğunun anlaşılmasına, yazdığı mektupla kocasına ve yakınlarına hakaret eden bu nedenle az da olsa kusurlu bulunan davalının davaya itirazının haklan kötüye kullanılması niteliğinde olup Türk Medeni Kanununun 166/2 .maddesi koşullarının oluşmuş bulunmasına göre yerinde bulunmayan temyiz
isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına

Karşı oy: Yerel mahkemenin boşanma kararına esas aldığı ve davalı kadının kusurlu davranışı olarak benimsediği mektup, davacı delil listesinde gösterilmemiştir. Bu mektubun dava tarihinden önce oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Yeni delil bildirilmesi ve yeni delil ikamesinin kabulü koşullan oluşmamıştır. Toplanan diğer delillerle de davalı kadının bir kusurlu davranışı kanıtlanamamıştır. Bu nedenle mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken; davanın kabulü ile boşanmaya karar verilmesinin usul ve yasaya aykın olduğu, yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle değerli çoğunluk görüşüne katılmıyorum. (Y2HD, 18.03.2010, E. 2009/3069, K. 2010/5200)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vücut fonksiyonlarını büyük oranda kaybeden eşini terk etme duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.