Vergi Ziyaı İstinaf Dilekçesi

Vergi Ziyaı İstinaf Dilekçesi

X BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

X  VERGİ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO          :

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI                :

VEKİLİ                   :

DAVALI                :

VEKİLİ                  :

DİLEKÇENİN KONUSU    :18/11/2017 Tebliğ tarihli yukarıda esas ve karar numarası belirtilen mahkeme kararının istinaf yolu ile incelenerek red edilen kısmın bozulmasına karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

X Vergi Mhakemesi kararında,  2010/01-12 dönemi gelir vergisi tarhiyatı ve vergi cezalarının 1 katına isabet eden kısımlarının onanmasına  2010/10-12 dönemi gelir geçici vergi aslı ve vergi ziyaı cezalarının 1 katı aşan kısımlarının kaldırılmasına  karar verilmişse de, dava dilekçemiz ve diğer savunmalarımız da belirttiğimiz üzere,  2010 yılı için düzenlenen vergi tekniği inceleme raporu tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Bu duruma ilişkin Danıştay kararları mahkemenize sunulmuştur.

Bununla beraber, V.U.K 3/B Maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç hertürlü delille ispatlanabileceği, ancak vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesini ispatlama vasıtası olarak kullanılmayacağı belirtilmiş iken, birçok teknik rapordan alınarak kopyala- yapıştır mantığı ile, yeterli araştırma yapılmaksızın, zamanaşımı süresini kaçırmamak adına yüzüstü hazırlanan,  birkaç müşterinin ifadesi ile hazırlanan raporun hukuki niteliği tartışmalıdır. Kaldı ki içtihatlar doğrultusunda, davacı şahsa atfedilen tefecilik suçu adı altında  inceleme yapılacaksa tüm satış işlemleri tek tek incelenerek gerçekte varolan – olmayan tüm satışların tespiti gerekmektedir. Anlaşılan o ki bu şekilde bir inceleme de mevcut değildir.

Davacının aleyhine yapılan suç duyurularına istinaden yapılan yargılama da , teknik raporda ifadesi alınan şahısların bile ortada tefecilik olduğunu ispatlayabilecek bir ifadesi bulunmaz iken, davacı şahsa suç oluşmuş gibi ceza verilmesi hukuka kanuna aykırıdır

Davacının firmasının faaliyet alanı – kontör alıp satmak ve karşılığında bedel almak olduğu, bunun nakit ya da pos karşılığı yapılabileceği ticari teamül iken,  vergi memuru neye dayanarak borç para verildiğini ispatlamadan,  görüş bildirmesi ve bunu hiçbir kaydı delil gösteremeden açıklaması, vatandaşın hukuka saygısını yitirtmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde, usülsüz tebliğ edilen, araştırmadan uzak, kopyala- yapıştır mantığı ile hazırlanan raporlara istinaden yapılan yargılama çerçevesinde verilen karara itiraz ediyor, istinaf yolu ile yeniden incelenmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM             :18/11/2017 Tebliğ tarihli, İstanbul 8. Vergi Mahkemesinin 2016/1217e. Ve 2017/1547 k. Sayılı kararını süresi içinde belirttiğimiz nedenler ve mahkemeniz tarafından re’sen gözetilecek nedenler ile istinaf yolu ile itiraz ediyor, bozulmasına karar verilmesini avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin karşı yana yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına talep ediyoruz.

DAVACI (İSTİNAF EDEN)VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 19 Haziran 2020 08:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.