Vergi Ödeme Emrinin İptali Dilekçe Örneği

Ara 2, 2019 | Vergi Hukuku Avukatlığı

X VERGİ MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DAVACI                                             :X

TC  KİMLİK NO                               :X

 

VEKİLİ                                             :X

DAVALI                                             : X VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DAVANIN KONUSU                     :X Vergi Dairesi Müdürlüğünce müvekkil

adına  6183 sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesi uyarınca tanzim ve tebliğ olunan  …….. gün ve  ……….  takip numaralı ödeme emrinin iptali istemidir.

ÖDEME EMRİNE

KONU VERGİ                                 :2018 Takvim yılına ilişkin 04/2008-06/2008,01/2008-03/2008,10/2008-12/2008,10/2008-12/2008,7/2008-9/2008,01/2007-03/2007,10/2007-12/2007,01/2007-12/2007,01/2006-12/2006,01/2006-12/2006,01/2008-12/2008,01/2008-12/2008,01/2009-03/2009,01/2008-03/2008,04/2007-06/2007,07/2007-09/2007

Dönemlerine ilişkin …  Vergisi

MİKTARI                                        : ……….. TL

 

TEBLİĞ TARİHİ                            :

 

MADDİ OLAY                      :   Müvekkile 6183 sayılı Yasanın mükerrer 35. maddesi gereğince ödeme emri düzenlenip tebliğ edilmiştir. Ödeme emrinin müvekkil adına düzenlenmesi yasaya ve hukuk hükümlerine aykırı olup iptali gerekmektedir.

 

HUKUKİ SEBEPLER        : Anayasa’nın Temel Hak ve Ödevler Kısmının, Kişinin hakları Ve ödevleri Bölümünde yer lan “Hak arama Hürriyeti” başlıklı 36 maddenin birinci fıkrasında “ Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılama hakkına sahiptir.” Kuralına yer vermiştir.

Anayasanın amir hükmü gereğince iş bu davayı açmak zorunluluğu arz etmiştir. Müvekkilim …………. ……….. Vergi Dairesi Başkanlığından Vergi Usul Kanununa göre ödeme emri gönderilmiştir. Hukuka uygun olarak yasa süresi içinde itiraz ediyoruz.

Müvekkilim asıl borçlu olan …………. KONUT YAPI KOOPERATİFİ’NDE aralık 2008 yılından Haziran 2011 yılına kadar yönetim kurulunda yer almış ve başkan yardımcılığı yapmıştır. Ödeme emrine konu araçla alakalı olarak ne müvekkilimin ne de asıl borçlu olan …………… Konut Yapı Kooperatifi’nin  bir faaliyeti olmamıştır. Bu plakalı aracın kimin adına kayıtlı olduğu ve kim tarafından işletildiği müvekkilim tarafından bilinmemektedir. Sayın mahkemenizce yapılacak araştırmalar sonucu müvekkilimin ve kooperatifin, ödeme emrinde belirtilen araçla alakalı herhangi bir faaliyetinin olmadığı görülecektir.

 

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda arz edilen hususlar dikkate alınarak dava konusu yaptığımız ödeme emrinin iptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ
Adana Avukatı – Avukat Saim İNCEKAŞ

EKLER:

1-Ödeme emri

2- Vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.