Vergi Cezası İndirim Dilekçesi » 376 Dilekçe Örneği

ADANA ZİYAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dairenizin X vergi sicil numarasında kayıtlı kurumlar  vergisi mükellefiniz bulunmaktayım.

Müdürlüğünüzce düzenlenmiş olan , X tarafıma tebliğ edilen  18 / 05 / 2016 tarih ve  ……………………………. lu  ceza ihbarnamesindeki X TL. ÖUCZ ‘na itiraz etmeyerek kanuni süresi içinde ödeyeceğim.

213  sayılı V.U.K.’ un 376’ ncı maddesi gereğince indirim yapılarak tarafımdan tahsil edilmesini müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.(Tarih)

          

                                                                                                              Adı Soyadı (Ünvanı)

ADRES:                                                   

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.