Veraset İlamının İptali Dava Dilekçesi Örneği

Haz 7, 2019 | Veraset İlamı

Veraset İlamının İptali Dava Dilekçesi Örneği

ADANA (….) ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI                       :

VEKİLİ                         : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI                        :

KONU                          : HASIMSIZ OLAN İKİ FARKLI VERASET İLAMININ İPTALİ 

AÇIKLAMALAR :                                                                                                                           

1-Davalıların miras bırakanı …, … tarihinde vefat etmiştir. Miras bırakanın vefatı ile geriye; ilk evliliği …’den olma …, ikinci evliliği ..’den olma … ve … ile üçüncü evliliği …’den .., …. …. olmak üzere 7 adet mirasçısı kalmıştır.

2-Antalya … Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı ilamı ile miras bırakan … mirasçıları olarak …, … ….’nın kaldığı doğru olarak tespit edilmiştir. 

3-Davalıların … Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı veraset ilamında ise …, …,.. mirasçı olarak görünmemektedir. Davalılar ile mirasın paylaşımı hususunda defalarca görüşülmüş ancak bir sonuç elde edilememiş ve müvekkilden gizli yolsuz tescile tabi tapuda intikal yaptıkları tespit edilmiştir.

4-Davalıların … Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı veraset ilamında hatalı olup, davacıların miras payını ve tapudaki haklarını etkiler nitelikte olduğundan hasımsız ve hatalı verilen veraset ilamının iptali ve miras bırakan ..’nin mirasçılarının tespitini isteme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER      : Dava hasımsız olarak alınan iki farklı veraset ilamının iptali davasıdır. Yetkili mahkeme 6100 sayılı HMK m.11/3 maddesi uyarınca mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Görevli Mahkeme; Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2012-14417 E ve 2012-14849 K; Yargıtay 7. Hukuk dairesi 2012-8699 E ve 2012-9564 K sayılı içtihatları uyarınca 6100 sayılı HMK gereğince hasımlı olarak açılan veraset ilamlarının iptali davalarının sonucu kesin hüküm teşkil edeceğinden ve mirasçılık paylarının değişikliğe sebep olacağından ÇEKİŞMELİ YARGI İŞİ olduğundan ve Mirasçılık Belgesinin iptali davalarının Sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiğine ilişkin düzenleme olmadığından görevli mahkeme ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİDİR.

Bu davalarda davalı sıfatı YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2011/3936 K. 2012/1595 T. 8.3.2012 ilamı uyarınca iptali istenen veraset ilamındaki mirasçılar zorunlu davalıdır. YARGITAY  2. HD, 13.11.1998, E. 10592, K. 12212: “Mirasçılardan birinin diğer mirasçıları gizleyerek tapuda intikal yaptırması suretiyle, ketmedilen (gizlenen) mirasçının payını kazandırıcı zamanaşımı yoluyla iktisap etmesi mümkün değildir…Bu bağlamda, iptal edilen mirasçılık belgesine göre yapılmış olan tapu sicil kayıtlarının düzeltilmesi için MK m. 1025 uyarınca dava açmak gerekir 73 . Ancak, üçüncü kişilerin iyiniyetle kazanmış oldukları haklar saklıdır (MK m. 988, m. 1023).

DELİLLER                                :

1-… Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı VERASET İLAMI

2-Antalya .. Sulh Hukuk mahkemesi .. E sayılı veraset ilamı

3-Nüfus kaydı.

NETİCE-İ TALEP                       : Yukarıda açıklandığı üzere DAVANIN KABULÜ ile;

1-Antalya .. Sulh Hukuk mahkemesi …E sayılı veraset ilamı ile çelişen … Sulh Hukuk Mahkemesi …E ve .. K sayılı VERASET İLAMININ İPTALİNE,

2-Miras bırakan …’nin MİRASÇILARININ TESPİTİNE ve geriye mirasçı olarak mirasçıları olarak …, …,… ’nın kaldığının tespitine,

3-Yargılama Gideri ve ücreti vekaletin karşı taraf üzerine bırakılmasını vekil eden adına arz ve talep ederiz.                                                              

                                                                                                                    Davacı Vekili

EKLER

1-Vekaletname 

2-Antalya … Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı veraset ilamı

3-… Sulh Hukuk Mahkemesi … E ve … K sayılı veraset ilamı

Veraset İlamının İptali ile İlgili Okunması Gereken Yargıtay Kararları

Bu yazı Premium içerik kategorisindedir. Yazının devamını okuyabilmek için lütfen buraya tıklayarak abone olunuz.

Hali hazırda abone iseniz aşağıdaki formdan giriş yapabilirsiniz.

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.