Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği

Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği -1-


NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                                                                        ADANA

 

DAVACI:…………….. TC no:    adres…..

DAVALI:Hasımsız

DAVA    :Veraset İlamı( mirasçılık belgesi verilmesi)

AÇIKLAMALAR :

 – Eşim ………02/04/2019 tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçısı olarak kızım( murisin kızı)………., oğlum (murisin oğlu) …………ve ben ……….kalmıştır.

 – Murisin başkaca kanuni mirasçısı bulunmamaktadır.

 – Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan muris………….’un mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesinin tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: MK’nın ilgili maddeleri, her türlü delil ve tanıklar

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz etmiş bulunduğumuz nedenlerle Muris…………’un mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesinin tarafımıza verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 19/04/2019

                                                                                                                    DAVACI

Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği -2-


ADANA NÖBETÇİ ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

İSTEMDE BULUNAN  :

VEKİLLERİ                :

DAVA KONUSU          : Mirasçılık belgesi verilmesi istemidir.

 

İZAHAT                    :

 

1-Müvekkilemiz ….. nın babası olan  ….. , … günü vefat etmiştir.

 2-Murisin vefatından sonra geriye müvekkilemiz ’dan başka , müvekkilemizin  kardeşi …. ve sağ kalan eş …. mirasçı olarak kalmışlardır.

 3-Murisin ölümünden sonra kalan mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmek için mirasçılık belgesi isteme zarureti hasıl olmuştur.

 

DELİLLER                 :

1-Nüfus kayıt örnekleri.

2-Tanık,Yemin ve sair her türlü yasal delil.

 

NETİCE-İ TALEP        : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz tüm bu nedenlerle  Mahkemenizce gerekli yargılamanın yapılarak, müvekkilemizin ve diğer kanuni mirasçıların paylarını gösterir bir mirasçılık belgesi verilmesini saygılarımızla vekaleten dileriz. (tarih)

                                                                                               Davacı Vekili

                                     

EKİ:

1-Bir adet Onanmış Vekaletname Sureti.

2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.