Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği

Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği -1-


NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ADANA

DAVACI:…………….. TC no:    adres…..

DAVALI:Hasımsız

DAVA    :Veraset İlamı( mirasçılık belgesi verilmesi)

AÇIKLAMALAR :

– Eşim ……… 02/04/2019 tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçısı olarak kızım( murisin kızı)………., oğlum (murisin oğlu) …………ve ben ……….kalmıştır.

– Murisin başkaca kanuni mirasçısı bulunmamaktadır.

– Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan muris………….’un mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesinin tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: MK’nın ilgili maddeleri, her türlü delil ve tanıklar

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz etmiş bulunduğumuz nedenlerle Muris…………’un mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesinin tarafımıza verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 19/04/2019

                                      DAVACI

Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği -2-


ADANA NÖBETÇİ ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

İSTEMDE BULUNAN  :

VEKİLLERİ                :

DAVA KONUSU          : Mirasçılık belgesi verilmesi istemidir.

İZAHAT                    :

1-Müvekkilemiz ….. nın babası olan  ….. , … günü vefat etmiştir.

2-Murisin vefatından sonra geriye müvekkilemiz ’dan başka , müvekkilemizin  kardeşi …. ve sağ kalan eş …. mirasçı olarak kalmışlardır.

3-Murisin ölümünden sonra kalan mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmek için mirasçılık belgesi isteme zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                 :

1-Nüfus kayıt örnekleri.

2-Tanık,Yemin ve sair her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP        : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz tüm bu nedenlerle  Mahkemenizce gerekli yargılamanın yapılarak, müvekkilemizin ve diğer kanuni mirasçıların paylarını gösterir bir mirasçılık belgesi verilmesini saygılarımızla vekaleten dileriz. (tarih)

                                                         Davacı Vekili

         

EKİ:

1-Bir adet Onanmış Vekaletname Sureti.

2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği

Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği -3-

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE;

İSTEMDE BULUNAN       :

VEKİLİ                                 :

KONU: Mirasçılık belgesi verilmesi istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilim İngiliz vatandaşı olup uzun süre eşi X ile evli kalmıştır. X yılı içinde vefat etmiştir.

2-) yyy ölümünden önce İngiliz yasalarına göre uygun şekilde X tarihinde noterde hazırladığı vasiyetnamesi ile halen X Parselde bodrumda odunluğu olan 100/6021 arsa paylı H Blok Zemin Katta 1 Nolu Bağımsız bölümde ½ hissesini eşine vasiyet etmiştir. Yapılan vasiyetname ilgili ülke makamlarınca tasdik edilmiş ve apostil şerhi de eklenmiştir.

3-) Tarafımızca açılan X Sulh Hukuk Mahkemesi xxxx E. Sayılı vasiyetin açılması ve tenfizi davasında 19/11/2014 tarihli duruşmada murisin yani müvekkilimizin mirasçılık belgesi alması için 2 haftalık kesin süre verilmiştir.

4-) Tüm bu sebeplerle miras bırakanın mirasçılarının ve hisselerinin belirlenmesi ile bunun mirasçılık belgesiyle hüküm altına alınmasının sağlanması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : HMK, M.K. ilgili tüm yasalar ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        : Tapu Kaydı, Vasiyetname, Tercümesi, Nüfus Kaydı ve ikamesi caiz her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle muris yyyyy’ın mirasçılarını ve miras hisselerini gösteren mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına vekâleten arz ve talep ederiz. tarih

EKLER:

1- X Parselde bodrumda odunluğu olan 100/6021 arsa paylı H Blok Zemin Katta 1 Nolu Bağımsız bölümün tapu senedi.

2- müvekkilin’in Britanya Vatandaşı olduğunu gösteren nüfus kaydı.

3- Vasiyetname ve tercümesi.

4- Bir adet onaylı vekâletname örneği.

İstem Sahibi Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 27 Ağustos 2020 09:56

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.