Bir Sayfa Seçin

Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği

Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği -1-


NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                                                                        ADANA

 

DAVACI:…………….. TC no:    adres…..

DAVALI:Hasımsız

DAVA    :Veraset İlamı( mirasçılık belgesi verilmesi)

AÇIKLAMALAR :

 – Eşim ………02/04/2019 tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçısı olarak kızım( murisin kızı)………., oğlum (murisin oğlu) …………ve ben ……….kalmıştır.

 – Murisin başkaca kanuni mirasçısı bulunmamaktadır.

 – Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan muris………….’un mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesinin tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: MK’nın ilgili maddeleri, her türlü delil ve tanıklar

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz etmiş bulunduğumuz nedenlerle Muris…………’un mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesinin tarafımıza verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 19/04/2019

                                                                                                                    DAVACI

Veraset İlamı/Mirasçılık Belgesi Dilekçe Örneği -2-


ADANA NÖBETÇİ ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

İSTEMDE BULUNAN  :

VEKİLLERİ                :

DAVA KONUSU          : Mirasçılık belgesi verilmesi istemidir.

 

İZAHAT                    :

 

1-Müvekkilemiz ….. nın babası olan  ….. , … günü vefat etmiştir.

 2-Murisin vefatından sonra geriye müvekkilemiz ’dan başka , müvekkilemizin  kardeşi …. ve sağ kalan eş …. mirasçı olarak kalmışlardır.

 3-Murisin ölümünden sonra kalan mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmek için mirasçılık belgesi isteme zarureti hasıl olmuştur.

 

DELİLLER                 :

1-Nüfus kayıt örnekleri.

2-Tanık,Yemin ve sair her türlü yasal delil.

 

NETİCE-İ TALEP        : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz tüm bu nedenlerle  Mahkemenizce gerekli yargılamanın yapılarak, müvekkilemizin ve diğer kanuni mirasçıların paylarını gösterir bir mirasçılık belgesi verilmesini saygılarımızla vekaleten dileriz. (tarih)

                                                                                               Davacı Vekili

                                     

EKİ:

1-Bir adet Onanmış Vekaletname Sureti.

2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Seyhan/Adana 01010 – Ziya Algan İş Merkezi
av-saimincekas.com

0 0 oy
Makale Puanı

May 18, 2019 | Veraset İlamı | 0 yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız