VERASET İLAMI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Mahkeme tarafından “veraset ilamı”nın çıkarılması talebinde bulunmak için hazırlanan “veraset ilamı dilekçesi” örnekleri aşağıdaki gibidir.

VERASET İLAMI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ -1-

İcra Dairesine yapılan itiraz sonucunda itirazın kaldırılması için yazdıgımız örnek bir veraset ilamı talep dilekçesi:


                                            ADANA NÖBETÇİ(       ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI(ALACAKLI):

VEKİLİ                         :Av. Saim İNCEKAŞ

KONU                         :……………..’ın (T.C.No) ve mirasçılarının veraset belgesinin çıkartılması talebi hakkında

AÇIKLAMALAR

 

             1-Davacı müvekkil tarafından ……….’ın (T.C.No:……………..) mirasçıları hakkında Adana 2.İcra Müdürlüğü’nün 2017/…… E. sayılı icra dosyası açılmıştır.

          2- Borçluların itiraz etmesi üzerine Adana 2.İcra Müdürlüğü’nün 2017/……. E. sayılı dosyasından icra müdürlüğü………….’ın (T.C.No:……………..) veraset belgesinin çıkartılması için tarafımıza yetki belgesi verilmiştir.(EK-1-İcra Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesi)

          3-İcra Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesine dayanılarak öncelikle Adana 9.Noterliği’ne veraset belgesi çıkartılması için başvuruda bulunulmuş ancak başvurumuz reddedilmiştir. (EK-2-Noter tarafından verinle mirasçılık talebi red belgesi)

            Noter, mirasçılık belgesinin ancak mahkeme vasıtasıyla çıkartılabileceğini belirtmiş olduğundan mahkemenize başvurulması zorunluluk arz etmiştir.

          4-Muris’in nüfus kayıt örneğini ekte mahkemenize sunuyoruz.(EK-3-Nüfus Kayıt Örneği)

          5- Adana 2.İcra Müdürlüğü’nün 2017/…… E.  sayılı icra dosyasına yapılan itirazların iptali davası için veraset belgesine ihtiyacımız bulunmaktadır.

 

SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda açıkladığımız ve resen göz önüne alınacak sebeplerle …………..’ın (T.C.No:……………..) veraset belgesinin çıkartılması, yargılama giderleri ve vekalet ücretin işbu davayı açmak zorunda bırakan …………… mirasçılarından alınarak davacı müvekkile verilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.16.10.2017

                                                                                                                                                                            Davacı Vekili

                                                                                                                                                                       Av. Saim İNCEKAŞ

 

Ek  1-İcra Müdürlüğü tarafından verilen yetki belgesi

       2-Noter tarafından verilen mirasçılık talebi red belgesi

       3-Nüfus Kayıt Örneği

VERASET İLAMI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ -2-

……………. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                 

DAVACI      : 

                       

VEKİLİ          :  

DAVA          : Veraset İlamı. (Mirasçılık Belgesi Verilmesi)

AÇIKLAMA  : 1- Müvekkil Dedesi Olan …….03/12/1988 tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak amcaları,kuzenleri,babası ( vefat etmiştir.) ve kendileri kalmışlardır.

                           2- Murisin başkaca kanuni ve mansup mirasçıları  bulunmamaktadır.

                        3-Bazı resmi kurumlarda kullanılması zorunlu bulunduğundan  muris Hüseyin DENLİ mirasçılarını  gösterir  Veraset ilamının tarafımıza verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: MK ‘nun ilgili maddeleri,her türlü delil ve tanıklar.

SONUÇ       : Yukarıda arz edildiği gibi, Muris ………. ’nin mirasçılarını gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini  saygıyla arz ve talep ederim. …./…./….

 

 

                                                                                                                                 Davacı Vekili

VERASET İLAMI DİLEKÇE ÖRNEĞİ -3-

ADANA  NÖBETÇİ (…) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                                      :   

ADRES                                      :

VEKİLİ                                         : Av.

ADRES                                        :

DAVALI                                        : Hasımsız

 

KONU                                          : Veraset ilamı verilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR  :

1-) Müvekkilimin üst soyu olan babası muris ABDULHAMİT’ in (murisi) olan ilk eşi  MÜNEVVER (T.C.) 31/07/1944 tarihinde vefat etmiştir.Geriye kanuni mirasçısı olarak, müvekkilin babası ABDULHAMİT  ve çocukları Yılmaz, Güner ve Serpin mirasçı olarak kalmıştır.

2-) Müvekkilimin üst soyu olan babası muris ABDULHAMİT (tc) daha sonra müvekkilin annesi olan FATMA  ile evlenmiş ve bu evlilikten müvekkil Göngör ve ABDULHAMİT  in başka eşlerinden olan çocukları doğmuştur.Daha sonra ise müvekkilimin üst soyu olan babası muris ABDULHAMİT  (tc) 30/04/1968 tarihinde vefat etmiştir. Geriye kanuni mirasçı olarak ,müvekkilin babası ABDULHAMİT’ in   ilk eşi olan ve kendisinden önce vefat eden MÜNEVVER  ‘den olma çocukları YILMAZ, GÜNER ve SERPİN ile ikinci eşi olan ve yine kendisinden sonra vefat eden ikinci eşi FATMA ve Fatma’dan olma müvekkilimiz GÜNGÖR  ve başka eşlerinden olan çocukları kalmıştır.

3-) Müvekkilin annesi FATMA  de daha sonra 28/10/1990 tarihinde vefaat ederek geriye mirasçı olarak tek çocuğu olan müvekkil GÜNGÖR  kalmıştır.

4-) 25/07/2018 tarihinde resmi işlemlerde gerek duyulduğu üzere müvekkilin babası ABDULHAMİT  e ait veraset ilamı Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/….E – 2018/… K. Sayılı dosyasından veraset ilamı alınmış ve tapuda işlemlere başlatılmıştır.

5-) Bu kerre Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından, intikal işlemlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi ve kök muristen intikal edecek tüm taşınmazların intikalinin tamamlanması için MÜNEVVER ‘ nin veraset ilamımının getirilmesi istendiğinden;  miras intikal  ile paylaşma işlerinde ve diğer resmi işlemlerde kullanılmak üzere MÜNEVVER (T.C.)’ nin mirasçılarını gösteren veraset ilamı verilmesi için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.  

HUKUKİ SEBEPLER               : T.M.K. ve ilgili mevzuat       

DELİLLER                                 : Nüfus Kayıtları, Tanık ve sair Deliller.

 

SONUÇ ve  İSTEM       : Yukarıda arz edildiği gibi, Muris MÜNEVVER ‘in mirasçılarını ve miras hisselerini gösterir Veraset Belgesinin tarafımıza verilmesini  saygıyla arz ve talep ederim. 15.02.2019

 

                                                                                                                                                                      Davacı Vekili

                                                                                                                                                             

EKLER:

1-) Vekaletname

2-) 1. S.H.Mah. Veraset ilamı

VERASET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.