Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Velayetin tedbiren davalıya verilmiş olması mutad meskene iadeye engel değildir- Yargıtay Kararı

Velayetin tedbiren davalıya verilmiş olması mutad meskene iadeye engel değildir

Küçük Metehan, talepte bulunan anne Çağlar Gürler ile davalı Kadir Yılmaz’ın evlilik dışı ilişkisi sonucu 6.8.2008 tarihinde dünyaya gelmiş, davalı baba 6.7.2009 tarihinde çocuğu tanımış, bu suretle çocuk nüfusta baba hanesine kaydedilmiştir.

Velayet, Gaziantep 3. Aile Mahkemesinin 2010/221 değişik iş sayılı karan ile mutad meskene iade davası süresince tedbiren davalı babaya verilmişse de, bunun dışında velayete yönelik bir karar da bulunmamaktadır.

Her ne kadar davalı baba, çocuğu tanımışsa da, velayet halen annededir. (TMK. md. 337/1) Müşterek çocuk, yaşı itibanyla annenin bakım ve şefkatine muhtaçtır. Çocuğun iadesi halinde fiziki ve psikolojik gelişiminin tehlikeye düşeceği yolunda ciddi bir kanıt getirilmediği gibi bu hususlar kanıtlanabilmiş de değildir. Sözleşmenin şartlan gerçekleşmiştir. Davanın kabulü gerekirken, yazılı şekilde ret karan verilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 23.02.2012, E. 2012/2268, K. 2012/3707)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 30 Nisan 2020 14:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.