Velayetin Kaldırılması ve Vasi Tayini Dava Dilekçesi

Velayetin Kaldırılması ve Vasi Tayini Dava Dilekçesi

Velayetin Kaldırılması ve Vasi Tayini Dava Dilekçesi -1-

KOZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

(Aile Mahkemesi Sıfatıyla)

DAVACI                                               : 

DAVALI                                               :

VEKİLİ                                                : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUK : 

 

KONU                                                   : Velayetin kaldırılması ile küçük …’a tarafımın vasi olarak atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihbarda bulunulması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                                :

Oğlum … ve gelinim … uzun yıllar önce evlenmişlerdir. Tarafların bu evlilikten … ve … isminde iki tane çocukları dünyaya gelmiştir.

… … tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu rahmetli olmuştur. … öldükten sonra geride torunlarım ve davalı eşi kalmıştır. Ancak davalı … geride kalan çocukların velayetine sahip olmasına rağmen kızı …’ u yanına almış, oğlu …’ u ise bana bırakmıştır.

Dört yaşında yanıma yerleşmiş olan torunum … bana anne diye hitap etmekte olup, kendi öz annesini bir türlü benimseyememiş durumdadır. Küçüklüğünden beri benimle yaşayan ve tüm masrafları tarafımca karşılanan torunum …’ un velayetinin annesinden kaldırılarak vasisi olarak atanmam gerekmektedir. Zira;

1-) Torunum … babası öldüğünde henüz dört yaşında idi bugün ise on beş yaşındadır. Babası öldükten sonra annesi tarafından bana bırakılan torunumun dört yaşından beri tüm eğitim ve sosyal harcamalarını şahsım tarafından yapılmaktadır. Öyle ki;

Torunum benim yanımda ikamet etmesi sebebi ile gerek ilk okul dönemi gerekse lise dönemindeki hayatı boyunca okuluna benim gözetiminde gidip gelmiş halihazırda da gidip gelmektedir.

2-) Yaklaşık 11 yıldır benim ile birlikte yaşayan torunum …’ un gözlerinde görme bozukluğu bulunmaktadır. Bu yüzden sürekli bakıma muhtaç ve yanında bulunmam gerekmektedir. Nitekim bir ay kadar önce torunuma göz bozukluğundan kaynaklı … TL gözlük almak durumunda kaldım. Söz konusu gözlük Fransa’dan özel olarak getirilmiş olup, ekte sunmuş olduğum belgede görüldüğü üzere … kanalı ile temin edilmiştir. ANCAK ANNESİ SÖZ KONUSU MASRAFTA DAHİL HİÇBİR MASRAFINI KARŞILAMAMAKTA OLUP, ÇOCUĞU İLE İLGİLENMEMEKTEDİR.

3-) Yine yaklaşık iki hafta kadar önce torunum …’un aniden fenalaşması sebebi ile … Devlet Hastanesi’nde, … Hastanesi’nde ve … Anasağlık ÇocukDoğum Evi’nde tedavi olmuştur. Torunum … tedavisi devam ederken annesini aramış ve rahatsızlandığını dile getirmiştir. Ancak davalı … söz konusu çağrıya olumsuz cevap vererek müsait olmadığını ve oğlunu yanına alamayacağını beyan etmiştir. (Tüm bu hususlar tanık beyanları ile sabittir.)

 

YUKARIDA İZAHINA ÇALIŞTIĞIM SEBEPLERLE BİRLİKTE TORUNUM MERT OKUR İÇİN BABASININ ÖLÜMÜNDEN SONRA DEVLETİMİZİN ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI İÇİN 1.300 TL GİBİ BİR YARDIMDA BULUYOR OLMASI ANCAK VELAYETİ KENDİSİNDE BULUNAN DAVALI ANNENİN ÇOCUĞUNUN HİÇBİR MASRAFINA BU PARAYI KULLANMAMASI VE ÇOCUĞU İLE İLGİLENMEMESİ HUSUSLARI TÜMDEN GÖZETİLEREK VELAYET HAKKININ ANNEDEN KALDIRILARAK KÜÇÜĞE TARAFIMIN VASİ OLARAK ATANMASI İÇİN SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE İHBARDA BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR.

        

HUKUKİ NEDENLER                      : TMK ve yasal hükümler. 

HUKUKİ DELİLLER                        :

  • … tarafından kaşelenen belge fotokopisi,
  • Hastane kayıtları (celbi),
  • Yargıtay kararları,
  • Nüfus kayıtları,
  • Tanık beyanları,
  • Sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM                           : Yukarıda arz ve izah ettiğim hususlar dahilinde;

1)        Öncelikle …’ un velayetinin davalı anne …’ten kaldırılmasını,

2)      Velayetin kaldırılmasından sonra küçüğe tarafımın vasi olarak atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihbarda bulunulmasını mahkemenizden arz ve talep ederim. …

    Davacı  

                                                                                                                                                         

EKİ;

  • … tarafından kaşelenen belge fotokopisi,
  • Yargıtay kararları.

Velayetin Kaldırılması ve Vasi Tayini Dava Dilekçesi -2-

NÖBETÇİ ( ) AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                               : 

DAVALI                                               :

VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUK        : 

 

KONU                                                   :  Velayetin kaldırılması ile küçük …’a tarafımın vasi olarak atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihbarda bulunulması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Davalı benim kızım olur ve gayri resmi olarak evliliğinden ise torunum olan… dünyaya gelmiştir ve ancak davalı evlendiği kişiden ayrılmış ve hamile olarak benim yanıma geldiler ve… olan torunum da benim yanımda ve evimde … tarihinde doğdu doğduğundan bu yana da benim yanımda kalmaktadır.

Ancak davalı başka birisi ile tekrar gayri resmi olarak evlendiği gibi davalının sol kolu sakat olmakla çocuğa da bakacak durumda da olmadığı gibi yeni evlenmiş olduğu kişi de çocuğu kabul etmemiştir.

Benim yanımda doğan ve benim yanımda kalan torunum olan…. ‘ün bu nedenlerden dolayı velayetinin bana verilmesini, torunum için ise Şahinbey Sosyal yardımlaşmadan yardım verilecekti velayeti bende olmadığı için vermediler. Bu şekilde maddi durumumuz iyi olmadığı gibi torunuma da yardım almak istemekteyim.

Bu nedenlerden dolayı küçük torunum olan…….. ‘ün velayetinin dava sonuna kadar tedbir olarak bana verilmesini, davadan sonrada bana verilmesini. Davalı da velayetin bana verilmesini istemektedir.

Bu nedenlerden dolayı iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları ve sair deliller.

TANIKLAR

  • Adı ve Soyadı, TC Kimlik No, Adres, Tel
  • Adı ve Soyadı, TC Kimlik No, Adres, Tel

HUKUKİ SEBEPLER: MK, HMK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen dikkate alınacak olan sebeplerle açılan davanın kabulüne, küçük torunum -Adı ve Soyadı- TC Kimlik No: … velayetinin dava sonuna kadar tedbir olarak, dava sonunda da tamamen tarafıma verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…. /…/…

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.