Velayetin Kaldırılması Talebi Dava Dilekçesi

Mar 30, 2020 | Velayet Avukatı

Velayetin Kaldırılması Talebi Dava Dilekçesi

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                        :                                         

VEKİLİ                         :

 

DAVALI                        :

KONUSU                      : Velayetin kaldırılması ile küçük X’e müvekkilin vasi olarak atanması için X Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihbarda bulunulması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilin annesi X tarihinde evlenmiştir. Bu evlilikten davacı müvekkil, X isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. Müvekkilin annesi ile babası X Asliye Hukuk Mahkemesinin …. Karar sayılı ilamıyla boşanmış olup davaya konu küçük X’ün velayeti davalı anneye verilmiştir.

Ancak davalı anne küçük X velayetine sahip olmasına rağmen dava konusu küçüğü müvekkile bırakarak evi terk etmiştir. Tarafların boşanmasından sonra X tüm ihtiyaçlarını müvekkil kardeşi yerine getirmektedir. Davalı anne boşandıktan sonra velayeti kendisine verilen çocuğuyla ilgilenmemiş olup hiçbir şekilde iletişime dahi geçmemiştir. Şu an için çocuğunun nerede olduğunu bile bilmemektedir. Davalı annenin çocuğuna hiçbir ilgiyi göstermediği, velayet görevini ağır bir biçimde savsakladığı açıktır. Bu nedenle davalı anneye verilen velayetin kaldırılarak velayetin kaldırılmasından sonra müvekkilin vasi olarak atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihbarda bulunulması gerekmektedir. Küçük X okul çağında olup eğitimiyle de müvekkil ilgilenmektedir. X velayetinin annesinde olması nedeniyle okul kayıt işlemleri halledilememiş bu durumda küçüğün mağduriyetine yol açmıştır. Bu nedenle X okul kayıt işlemlerinin yerine getirilmesi için müvekkile tedbirden yetki verilmesine karar verilmesi arz ve talep olunur.

Velayetin kaldırılmasına veya çocuğun korunmasını gerektiren durumların mevcut olması halinde hâkim istek üzerine veya resen gerekli tedbirleri almak zorundadır. Velayetin kaldırılmasını istemek sırf ana ve babaya tanınan haklardan olmayıp üçüncü kişiler de bu yönde dava açma hakkına sahiptirler. Müvekkil davaya konu küçük X ile beraber yaşamakta olup kardeşi için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Biz tüm bu hususları tanık beyanları ile ispat edeceğiz.

HUKUKİ NEDENLER   : HMK,TMK

DELİLLER                    :Tanık, Bilirkişi, Yemin,

NETİCE VE SONUÇ      :  Yukarıda arz ve izahına çalışılan nedenlerden dolayı

  • Öncelikle küçük X velayetinin davalı anne X kaldırılmasını,
  • X okul kayıt işlemleri için dava sonuna kadar tedbirden müvekkile yetki verilmesine,
  • Velayetin kaldırılmasından sonra müvekkilin küçüğe vasi olarak atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihbarda bulunulmasına karar verilmesi arz ve talep olunur.

Davacı Vekili

Av. 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.