Velayetin Kaldırılması Davasında Cezaevindeki Davalı Anneye Vasi Atanması Beklenmelidir

Velayetin Kaldırılması Davasında Cezaevindeki Davalı Anneye Vasi Atanması Beklenmelidir

Velayetin kaldırılması davası açarken dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de davalı olarak gözükecek velayet sahibi ebeveynin hapiste olması nedeniyle kendisine vasi atanmasının beklenmesidir.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı büyükbaba 31.12.2010 tarihinde kesinleşen boşanma kararı ile velayeti davalı (gelini) Yazgül’e verilmiş olan 11.10.2009 doğumlu Duru’nun velayetinin kaldırılması talebinde bulunmuştur.
Küçük Duru’nun babası Ahmet, şartlı tahliye tarihi 21.02.2025 olan suçtan dolayı hükümlü olarak cezaevinde bulunmakta olup, kendisine babası (davacı H.. A..) vasi tayin edilmiştir. Toplanan delillerden, davalının (anne) 14.02.2013 tarihli uyuşturucu imali ve temin etme suçundan beraat ettiği, 08.12.2013 tarihli uyuşturucu madde imali, ticaret ve kullanma suçları sebebiyle ise mahkum olduğu, 4 yıl 10 ay hapis cezasının, temyize konu velayet davasının karara bağlanmasından sonra 21.05.2014 tarihinde kesinleştiği, cezasının hükmen tutukluluk şeklinde infazına devam edildiği anlaşılmaktadır.
Davalı annenin velayeti kendisinde bulunan küçüğün bedensel ve ruhsal varlığına tehlike oluşturacak bir suçu işlediği sabit olduğu gibi, bu suç sebebiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53/1-c bendi uyarınca şartlı tahliye tarihine kadar velayet hakkından yoksun bırakıldığı ve bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olması sebebiyle Türk Medeni Kanunun 407.maddesi uyarınca kısıtlanacağı tabii olup, bu durumda velayet hakkını kullanamayacaktır.
Mahkemece açıklanan yönler nazara alınarak, davalıya (anne) vasi tayin edilmesi hususunun bekletici mesele yapılması, atanacak vasiye dava dilekçesinin tebliğinden sonra mevcut delil durumuna göre karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 10.11.2014 (Pzt.)( 2. Hukuk Dairesi 2014/23906 E. , 2014/22036 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İzmir 5. Aile Mahkemesi TARİHİ :04.03.2014 NUMARASI :Esas no:2013/752 Karar no:2014/165)

Son düzenleme tarihi 5 Haziran 2020 12:22

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.