Velayetin Geri Verilmesi Dava Dilekçesi

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

VELAYETİN GERİ VERİLMESİNİ TALEP EDEN (DAVACI)              : VEKİLİ                                            : Avukat Saim İNCEKAŞ ADRES                                           : Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA DAVALI                                              : KONU                                                : Velayetin Geri Verilmesi İstemi. AÇIKLAMALAR                              : 1-) Müvekkilim … Mahkemesi’nin  sayılı  tarihli kararıyla, (EK-1) alkol bağımlılığı nedeniyle hacir altına alınmıştır. Bu nedenle oğlu … üzerindeki velayet hakkı … Mahkemesinin esas sayılı ve tarihli kararıyla (EK-2) kaldırılmıştır. 2-) Müvekkilimin geçirdiği tedavi süreci sonucu söz konusu bağımlılıktan kurtulması üzerine, kısıtlama kararını alan vesayet makamı … tarihinde kısıtlama kararını kaldırmıştır. Müvekkilim oğluna annesinden  daha iyi bakabilecek durumdadır. Bu yüzden müvekkilimin çocuğunun velayetinin iadesinin talep etmekteyiz. HUKUKİ NEDENLER                       : MK, HMK ve sair mevzuat HUKUKİ DELİLLER                         : 1-)… Mahkemesi’nin esas sayılı ve  tarihli kararı, 2-)… Mahkemesinin esas sayılı ve tarihli kararı, 3-) Doktor raporu, 4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi, 5-) İkamesi mümkün her türlü yasal delil. SONUÇ VE İSTEM                            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin oğlu  …’nin velayetinin tekrar müvekkilime verilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz. EK:
  • … Mahkemesi’nin esas sayılı ve tarihli kararı,
  • … Mahkemesi’nin esas sayılı ve tarihli kararı,
  • Doktor raporu,
  • Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş -Velayet Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 22:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.