Velayetin Geri Verilmesi Dava Dilekçesi

Son Güncelleme Tarihi

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

VELAYETİN GERİ VERİLMESİNİTALEP EDEN (DAVACI)              :VEKİLİ                                            : Avukat Saim İNCEKAŞADRES                                           : Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA DAVALI                                              :KONU                                                : Velayetin Geri Verilmesi İstemi.AÇIKLAMALAR                              :1-) Müvekkilim … Mahkemesi’nin  sayılı  tarihli kararıyla, (EK-1)  alkol bağımlılığı nedeniyle hacir altına alınmıştır. Bu nedenle oğlu … üzerindeki velayet hakkı … Mahkemesinin esas sayılı ve tarihli kararıyla (EK-2) kaldırılmıştır.2-) Müvekkilimin geçirdiği tedavi süreci sonucu söz konusu bağımlılıktan kurtulması üzerine, kısıtlama kararını alan vesayet makamı … tarihinde kısıtlama kararını kaldırmıştır. Müvekkilim oğluna annesinden  daha iyi bakabilecek durumdadır. Bu yüzden müvekkilimin çocuğunun velayetinin iadesinin talep etmekteyiz.HUKUKİ NEDENLER                       : MK, HMK ve sair mevzuatHUKUKİ DELİLLER                         :1-)… Mahkemesi’nin esas sayılı ve  tarihli kararı,2-)… Mahkemesinin esas sayılı ve tarihli kararı,3-) Doktor raporu,4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,5-) İkamesi mümkün her türlü yasal delil.SONUÇ VE İSTEM                            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin oğlu  …’nin velayetinin tekrar müvekkilime verilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz. EK:
  • … Mahkemesi’nin esas sayılı ve tarihli kararı,
  • … Mahkemesi’nin esas sayılı ve tarihli kararı,
  • Doktor raporu,
  • Bir adet onaylı vekaletname örneği.
                                                                                                                              

                                                                                                                                 Davacı Vekili Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş -Velayet Avukatı

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.