Velayetin Geri Verilmesi Dava Dilekçesi

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

VELAYETİN GERİ VERİLMESİNİ

TALEP EDEN (DAVACI)              :

 

VEKİLİ                                              :

 

DAVALI                                              :

 

KONU                                                : Velayetin Geri Verilmesi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                              :

 

1-) Müvekkilim … Mahkemesi’nin  sayılı  tarihli kararıyla, (EK-1)  alkol bağımlılığı nedeniyle hacir altına alınmıştır. Bu nedenle oğlu … üzerindeki velayet hakkı … Mahkemesinin esas sayılı ve tarihli kararıyla (EK-2) kaldırılmıştır.

2-) Müvekkilimin geçirdiği tedavi süreci sonucu söz konusu bağımlılıktan kurtulması üzerine, kısıtlama kararını alan vesayet makamı … tarihinde kısıtlama kararını kaldırmıştır. Müvekkilim oğluna annesinden  daha iyi bakabilecek durumdadır. Bu yüzden müvekkilimin çocuğunun velayetinin iadesinin talep etmekteyiz.

 

HUKUKİ NEDENLER                       : MK, HMK ve sair mevzuat

 

HUKUKİ DELİLLER                         :

1-)… Mahkemesi’nin esas sayılı ve  tarihli kararı,

2-)… Mahkemesinin esas sayılı ve tarihli kararı,

3-) Doktor raporu,

4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

5-) İkamesi mümkün her türlü yasal delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM                            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin oğlu  …’nin velayetinin tekrar müvekkilime verilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz. 

EK:

  • … Mahkemesi’nin esas sayılı ve tarihli kararı,
  • … Mahkemesi’nin esas sayılı ve tarihli kararı,
  • Doktor raporu,
  • Bir adet onaylı vekaletname örneği.

                                                                                                                              

                                                                                                                                 Davacı Vekili

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.