Velayetin Değiştirilmesi veya Kişisel İlişkinin Düzenlenmesi Terditli Olarak Dava Edilebilir

Haz 6, 2020 | Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin Değiştirilmesi veya Kişisel İlişkinin Düzenlenmesi Terditli Olarak Dava Edilebilir

  • Velayetin değiştirilmesi davasında terditli olarak kişisel ilişki tesisi veya yeniden düzenlenmesi talep edilebilir.
  • O halde velayetin değiştirilmesi koşulları sağlanmamış olursa davaya kişisel ilişkinin tesis edilmesi yönünden devam edilip dava kabul edilecektir.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

 
DAVA TÜRÜ : Velayetin Değiştirilmesi-Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi
 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 14/02/2017 günü temyiz eden davacı-karşı davalı … vekili Av. … ile karşı taraf temyiz eden davalı-karşı davacı … vekili Av. … geldiler.
 
Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü.
 
Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
Hüküm sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir (HMK m. 297/2).
 
Davacı-karşı davalı, boşanma ile velayeti davalı-karşı davacı anneye bırakılan ortak çocuk 03.01.2003 doğumlu ….’ın velayetinin değiştirilerek kendisine verilmesini, bunun mümkün olmaması halinde çocukla aralarında kurulan kişisel ilişkinin artırılmasını talep etmiş, mahkemece “asıl davanın kısmen kabulüne” şeklinde hüküm kurulmuştur.
 
Mahkemece kurulan hükümde davacı-karşı davalının terditli olarak açtığı davada hangi talebinin kabul edildiği, hangi talebinin reddedildiği anlaşılamamaktadır. Hüküm bu haliyle Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297/2. maddesine uygun olmadığından, kararın bozulması gerekmiştir.
 
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre her iki dava yönünden yeniden hüküm kurulması zorunlu hale geldiğinden sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 1.480,00 TL vekalet ücretinin Toygun’dan alınarak Semra’ya verilmesine ve 1.480,00 TL vekalet ücretinin de Semra’dan alınıp Toygun’a geri verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 14.02.2017 (Salı) )( 2. Hukuk Dairesi 2016/14443 E. , 2017/1493 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.