Velayetin Değiştirilmesi ve Nafakanın Kaldırılması Dava Dilekçesi

ADANA (…) AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                                           :

VEKİLİ                                             : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

DAVALI                                           : 

                                                  

KONU                                               : Velayetin Değiştirilmesi ve Davalı Tarafından Ödenen Yoksulluk Nafakasının kaldırılması İstemi.  

AÇIKLAMALAR                           :

1) Müvekkilim, davalı ile  … Aile Mahkemesi’nin ….. tarih ve ….. Esas …..  sayılı kararı ile boşanmışlardır. Bu boşanma sırasında müşterek çocukları … doğum tarihli ……. doğum tarihli ……..in  velayeti de davacı anneye verilmiştir. (Ek 1- Gerekçeli mahkeme kararı.)                                          

2)  Boşanma davası gerekçeli kararında görüleceği üzere her bir çocuk için baba tarafından 250 TL iştirak nafakası ödenmesine karar verilmiştir. Çocukların velayetin  bırakıldığı  müvekkil anne,  iştirak nafakasının yetersiz olmasına rağmen ticaretle uğraştığı için elde ettiği gelirle çocuklarına bugüne kadar sorunsuzca bakabilmiştir.

3)  Ancak velayet sahibi davacı anne ….. ekonomik açıdan açmış olduğu iş yerinin batma noktasına gelmesi,  geçim kaynağını oluşturan ticarethanesine hacizler gelmesi,  davacı annenin yaşadığı  ekonomik zorluklar nedeniyle  kendi geçimini dahi sağlayamayacak hale gelmesi sonucunda, çocukların babası … ile anlaşmak suretiyle velayetin davalı …’de kalması hususunda  fikir birliğine varmışlardır.  Zira  çocuklardan … yaşındaki  … ve … yaşındaki  …….de babaları …’yle birlikte yaşamak istemektedirler.

4) Bu kapsamda  müvekkilim  düştüğü borç batağında çocukların yaşamlarının kötü etkilenmemesi  ve çocukların üstün yararını da göz önünde bulundurarak çocukların  yeniden evlenen   babaları ile   daha  iyi bir hayat süreceği kanısına  varılmıştır. 

5) Müvekkilim davalı ile boşanması sonucunda  davalı tarafından  verilmesine hükmedilen  650 TL.  Yoksulluk nafakasının, çocukların  velayetinin baba …….’ye sayın mahkeme tarafından  verilmesi halinde kaldırılmasını talep etmektedir. Velayetin babaya verilmesi halinde ekonomik durumu kötü olan  davacı annenin, çocuklar için iştirak nafakası ödeyecek ekonomik güce sahip olmadığından yoksulluk nafakasının kaldırılması suretiyle  iştirak nafakası ödememe hususunda davalı babayla anlaşmışlardır.

6) Bu nedenle,  23/08/2002 doğum tarihli ….. ve 29/07/2006 doğum tarihli ……..’nin   davacı  annede olan velayetinin değiştirilerek babaya verilebilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K.  ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus kaydı, boşanma ilamları, tanık beyanı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, çocukların velayet hakkının davacı  anneden alınarak davalı babaya verilmesine, velayetin baba ……ye verilmesi ile birlikte ……’nin davacı müvekkile … Aile Mahkemesi’nin …….  sayılı kararı ile ödediği yoksulluk nafakasının kaldırılmasına ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.