Velayetin Değiştirilmesi Talebi

Haz 18, 2020 | Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin Değiştirilmesi Talebi

  • Velayet kendisinde bulunmayan eş “velayetin değiştirilmesi talebinde” bulunabilir.
  • Velayetin değiştirilmesi için velayet sahibi eşin velayet hakkını kötüye kullanıyor olması gerekir.
  • Aşağıda Adana Avukatlardan Av. Saim İNCEKAŞ’ın “velayetin değiştirilmesi talepli dilekçesi yer almaktadır.

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI : 

VEKİLİ :  Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALI : 

KONU    : Velayetin Değiştirilmesi  ve Nafaka Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim ile davalı ….Aile Mahkemesinin …tarih …esas ….kararıyla boşanmışlardır. Müşterek çocuklar ….ve …..’un velayeti anneye bırakılmıştır. Buna dair kararı dilekçemizle sunuyoruz.

2-) Davalı babanın açtığı dava sonucunda ….Aile mahkemesinin ….tarih esas …kararı ile çocuklar …ve ….’un velayeti davalı babaya bırakılmıştır.Kararda ….ın yaşı nedeniyle babasının baskı ve telkinine açık olarak verdiği gerçek dışı beyanlarına dayanılmıştır…..’ın daha önce …Aile Mahkemesinin …tarih …esas …dosyasında Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün raporunun KÜÇÜK ….YAPILAN GÖRÜŞME kısmının dördüncü (4.) paragrafında belirtildiği gibi kendisiyle yapılan görüşme esnasında annesi aleyhine beyanlarda bulunmaya davacı baba tarafından zorlanmıştır.Karar Yargıtay incelemesinden geçmeden kesinleşmiştir.

3-) ….Aile Mahkemesinin …tarih …esas …dosyasında Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün raporunun DEĞERLENDİRME başlığında davalı babanın şiddet eğilimli bir yapıda olduğu ve öfkesini kontrol edemediği belirtilmiştir.Davalı baba öfkelendiğinde evdeki eşyaları balta ile parçalamış, eşine ve çocuklarına fiziki ve psikolojik şiddet uygulamıştır.Davalı baba küçüklerin yanında sürekli olarak küfürlü konuşmalar yaparak küçüklerin ahlâkının bozulmasına neden olmuştur.Davalı babanın şiddeti alışkanlık haline getirdiği ve bu durumun düzeltilemeyeceği ortadadır.

4-) Davacı baba, ….’ın kardeşiyle tartışmasına sinirlenerek küçüğe kumanda ile vurarak küçüğün parmağını çatlatmıştır.Bu durum doktor raporunda belirtilmiştir.Ayrıca davalı baba ….ın yaramazlık yapmaması için küçüğü bir çok kez kelepçeyle bağlamış ve anahtarını yanına alıp evden çıkmıştır.Müvekkil ve küçük, bütün gün anahtarın gelmesini beklemek zorunda kalmıştır.Küçük kelepçeli halde yemek yemek ve uzunca bir süre beklemek zorunda kalmıştır.Bu durumun küçük üzerinde neden olacağı psikolojik travma çok ciddi olacaktır……, davalı babanın kardeşi olan …İ’nin evinde kaldığı zamanlarda ….den şiddet görmüştür, küçüğe annesinin öldüğü ve üvey olduğu anlatılmıştır.Bu durumların tümü …ve ….tarafından doğrulanmıştır.Ayrıca …. ….Aile Mahkemesinin ….tarih ….. esas ….dosyasında Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün raporunun DEĞERLENDİRME başlığının altıncı (6.) paragrafında Sosyal Hizmetler görevlileri tarafından da doğrulamıştır.Davalı …..müvekkil ile yaşadığı bir tartışma sonucunda küçük …..’ın boğazına bıçak dayamıştır.Bu olay da adı geçen raporun ……..’LA YAPILAN GÖRÜŞME başlığının dördüncü (4.) paragrafında davalı baba tarafından doğrulanmıştır.

5-) Gelişme yaşında bir kız olan ….bu hassas döneminde kendisini yetiştirecek olan annesinden uzakta büyümesi gelişimini olumsuz etkilecektir.Küçüğün annenin bakım ve sevgisine ihtiyaç duyacak olan küçük ….annesiyle yaşaması daha isabetli olacaktır…..Aile Mahkemesinin ….tarih …esas …dosyasında Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün raporunda  küçüğün anne yanında kalması gerektiği belirtilmiştir.Müvekkil çok sevdiği çocuklarının bir arada yaşamaları için çabalamaktadır.Kardeşlerin birlikte yaşaması psikososyal gelişimleri ve aralarındaki kardeşlik bağının güçlenmesi açısından çok önemlidir.Müvekkil kızlarıyla birlikte düzgün bir hayat sürmeyi amaçlamaktadır.

6-) Velayet babada olduğu halde küçük , davalı babanın ilgilenmemesi nedeniyle 3 yıldan bu yana müvekkil yanında kalmaktadır.Velayetin babaya verilmesinden çok kısa bir süre sonra küçüğü anneye bırakmış ve hiç arayıp sormamıştır.Davalı baba bu dönemde küçüğün hiçbir masrafına katılmamıştır.Eskişehir ….Mahkemesinin ….tarih …esas ….kararıyla hükmedilen nafaka bile ancak icra yoluyla ve eksik olarak alınabilmiştir.Davalı baba velayet görevini gereği gibi yerine getirmemekte ve kötüye kullanmaktadır.Davalı baba küçük için gerekli durumlarda dahi nüfus cüzdanını müvekkile vermemekte müvekkile ve küçüğe sürekli zorluk çıkarmaktadır.Davalının asıl niyeti nafaka ödememektir.Davalı baba …Aile Mahkemesinden ….Esas sayılı dosyasındaki velayetin kendisine verilmesi talebi nafaka borcundan kurtulmak için yapılmıştır.Küçük, okulun açtığı kursa gitmek istemiş müvekkil bunun masrafını tek başına karşılamak zorunda kalmıştır.Müvekkilim ev kadını olup merhum babasından kalan maaşıyla geçinmektedir…..halen eğitimine devam etmekte olup velayetin anneye bırakılması halinde küçüğün eğitim ve zaruri  giderleri için nafaka talep etmek zorunlu hale gelecektir.

Bu nedenlerle, küçük ….davalı babada olan velayetinin değiştirilerek anneye verilebilmesi ve devamında çocuk için nafaka talebiyle dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER :Türk Medeni Kanunu 4721 S. K. m. 329 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, ….Aile Mahkemesinin …tarih …esas kararı ve aynı dosyada yer alan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü raporu, …Aile mahkemesinin …tarih …esas …kararı ve aynı dosyada yer alan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü raporu, mali durum araştırması, tanık beyanı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, küçük ….’nın velayet hakkının davalı babadan alınarak müvekkilim anneye verilmesine, bu yönde karar verilmesinin devamında müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 550 TL nafakaya hükmedilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini  Mahkemenizden vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz…..

Davacı vekili

Av.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.