Velayetin Değiştirilmesi-Sosyal İnceleme Raporu-Yargıtay Kararı: Esas : 2014/24551 Karar : 2014/23514 Tarih : 24.11.2014

Oca 23, 2020 | Velayet Avukatı

T.C.
YARGITAY
İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2014/24551
Karar : 2014/23514
Tarih : 24.11.2014
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı (kadın)’ın aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Dava, 01.11.2012 tarihinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu döneminde açılmıştır. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 141. maddesi gereğince tahkikat aşamasında iddia ve savunma genişletilemez. Davalı (kadın), tahkikat aşamasında 12.12.2013 tarihinde Türk Medeni Kanununun 175. maddesi uyarınca 400 TL yoksulluk nafakası talebinde bulunmuştur. Davacı (koca)’nın, bu talebe açık rızası bulunmadığı gibi bu konuda usulünce yapılmış bir ıslah (HMK md 176) işlemi de mevcut olmadığından mahkemece hakkında olumlu ya da olumsuz karar verilebilecek nitelikte bir yoksulluk nafakası talebi mevcut değildir. Bu durumda davalı (kadın)’ın yoksulluk nafakası talebi hakkında “usulüne uygun ileri sürülmediğinden karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde karar verilecek yerde yazılı şekilde ret kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

Mahkemece, “davalı kadının çocuğa olumsuz davranışları, sosyal inceleme raporu, küçüğün fikri ve ruhi gelişimi” gerekçesiyle müşterek çocuk 2007 doğumlu ….’ın velayeti davacı babaya bırakılmıştır.

Tarafların müşterek çocuğu … 2007 doğumludur. Velayete esas alınan sosyal inceleme raporu, davacı baba ve ailesi ile yapılan görüşme sonucu hazırlanmış, davalı (anne) ve müşterek çocuk ile bir görüşme yapılmamıştır. Rapor tamamen davacının ve ailesinin beyanlarına dayanmaktadır. Toplanan delillerden, tarafların fiilen ayrılmalarından itibaren (2012 yılı 10. ayı) müşterek çocuğun davalı anne yanında kaldığı anlaşılmaktadır. O halde, mahkemece görevlendirilecek uzmanlar tarafından bir kez de davalı anne ve müşterek çocuk ile görüşülerek, müşterek çocuğun yaşadığı ortamın görülmesi, annenin velayet görevi ve sorumluluğunu yerine getirmesine engel bir durumunun bulunup bulunmadığının saptanması, çocuğun bulunduğu yaş itibarıyla bedeni ve ruhsal gelişimlerinin gözlenmesi, bu hususta yeniden sosyal inceleme raporu aldırılması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre velayetin düzenlenmesi gerekirken, bu hususta eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 24.11.2014 (Pzt.)

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Velayetin Değiştirilmesi-Sosyal İnceleme Raporu-Yargıtay Kararı Esas 201424551 Karar 201423514 Tarih 24.11.2014

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.