Velayetin değiştirilmesi kararıyla birlikte hükmedilen iştirak nafakasının başlangıcı velayetin değiştirilmesi kararının kesinleşmesi tarihidir- Yargıtay Kararı

Velayetin değiştirilmesi kararıyla birlikte hükmedilen iştirak nafakasının başlangıcı velayetin değiştirilmesi kararının kesinleşmesi tarihidir

Velayeti kendisine bırakılmadığı halde, çocuğuna eylemli olarak bakan annenin yaptığı bakım giderleri ahlaki bir görevin yerine getirilmesi niteliğinde olduğundan velayet kendine bırakılan babadan istenmez. Velayetin değiştirilmesi davası açan annenin, davanın devamı süresince çocuğa eylemli olarak bakmış olması da bu kapsamdadır.

Bunun sonucu olarak, annenin açtığı dava sonucu velayetin değiştirilmesi kararıyla birlikte hükmedilen iştirak nafakasının başlangıcının da, velayetin değiştirilmesi kararının kesinleşmesi tarihi olarak kabul edilmesi gerekir. Temyiz edilen hükümde, iştirak nafakasının başlangıç tarihinin, velayetin değiştirilmesi kararının kesinleşme tarihi yerine dava tarihi olarak gösterilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmişse de; bu hatanın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden; hükmün bu kısmının düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir (HUMK. md.438/7).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının 2 nolu bendinde “dava tarihinden” sözcüklerinin çıkarılmasına, yerine “velayetin değiştirilmesi kararının kesinleşmesi tarihinden” yazılmasına, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekli ile, temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1 .bentte açıklanan nedenlerle onanmasına (Y2HD, 13.10.2011, E. 2011/1602, K. 2011/15750.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Nisan 2020 19:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.