Velayetin Değiştirilmesi Davasını Kabul Dilekçesi

Tem 12, 2020 | Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin Değiştirilmesi Davasını Kabul Dilekçesi

Velayetin Değiştirilmesi Davasını Kabul Dilekçesi

ADANA (   ).  AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                         :  (T.C Kimlik No:)

                                              

DAVALI                          :  (T.C Kimlik No:)

                                              

DAVA                             : Velayetin Değiştirilmesi

DAVA KONUSU               : Müşterek çocuklar; X doğumlu X ve X doğumlu X ….’ın velayetlerinin tarafıma verilmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR               : Davalı ile X Aile Mahkemesinin X Tarih, X sayılı kararı ile boşanmış bulunmaktayız. (EK-A: Mahkeme İlamı). İşbu karar X tarihinde kesinleşmiştir.

İşbu davada müşterek çocuklarının ikisinin de velayetlerinin kullanılması hakkı davalı anneye verilmiştir.

Takdir buyrulacağı üzere velayet hakkının düzenlenmesinde veya değiştirilmesinde her şeyden önce ve öte olan ÇOCUKLARIN YÜKSEK MENFAATİ olup bu şartlar kimin yanındayken çocuğun menfaatine olacak ise velayetin ona verilmesinin uygun olacağı hem yasanın amacına hem de yerleşmiş emsal içtihatlara uygun olduğu da şüphesizdir.

Belirtilen bu nedenlerle davalının çocuklarıyla fiilen ilgilenemediği, çalışma şartları nedeniyle çocuklara yeterli ilgiyi gösteremediği, çocukların ihtiyaç duyduğu zamana dilimlerinde yanlarında olmadığı ve onların sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri için sorunlarıyla ilgilenemediği gibi müşterek çocukların velayetlerinin değiştirilmesi talebime karşılık açılacak davada, davalı da davayı kabul edeceğini beyan etmektedir. Davalının İşbu davamıza vereceği cevapta da bu husus netlik kazanacaktır.

Velayetleri tarafıma verilecek olan müşterek çocukların her türlü eğitim ve sosyal harcamalarını karşılayacak imkanım mevcuttur. Müşterek çocukların özellikle yaşı itibariyle baba olarak benim sorumluluğum altında olmaları fiziki ve sosyal gelişimlerini olumlu etkileyecektir. Boşanmamızın ardından zaman içerisinde şartlar değişmiş ve davalı çocuklar ile mücadelede onları kontrol altında tutmakta oldukça zorlanmaktadır. Çocukların son derece yararına olacak bu durum hem davalı hem de çocukların yararına olacaktır. Kaldı ki yukarıda da belirttiğim üzere davalı huzurdaki davayı kabul ettiğini de belirtmiş bunu davaya verilecek cevaplarda da yine bu durum Sayın Mahkemenin bilgisine sunacaktır.

Sayın Mahkemece de bilindiği üzere; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 337, 340, 342 ve 346. maddeleri uyarınca velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar. Velayet, aynı zamanda ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri de içerir. Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocuklarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir. Bu bağlamda sağlayacağı eğitim ile istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlâk sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan olarak yetiştirmek hak ve yükümlülüğü bulunmaktadır. Ayrılık ve boşanma durumunda velayetin düzenlenmesindeki amaç, küçüğün ileriye dönük yararlarıdır. Başka bir anlatımla, velayetin düzenlenmesinde asıl olan, küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almaktır. Öte yandan, TMK’nın 335 ila 351. maddeleri arasında düzenlenen “velayet”e ilişkin hükümler kural olarak, kamu düzenine ilişkindir ve velayete ilişkin davalarda resen araştırma ilkesi uygulandığından hâkim, tarafların isteği ile bağlı değildir. Velayetin değiştirilmesine yönelik istem incelenirken ebeveynlerin istek ve tercihlerinden ziyade çocuğun üstün yararı göz önünde tutulur (HGK-K.2018/1278).

Bu sebeple müşterek çocukların velayet hakları tarafıma geçtiği takdirde hiç şüphesiz ki müşterek çocuklar için çok daha huzurlu ve istikrarlı bir ev ortamı sağlanacaktır. Keza bu düzenli ev hayatı okul hayatını da oldukça olumlu yönde etkileyecektir. Çocukların yüksek yararı göz önünde bulundurulduğunda Sayın Mahkemece de takdir edileceği üzere, çocukların babalarının yanında kalmaya başlaması ve kanunen de velilerinin babası olması isabetli olacaktır.

Tüm bu nedenlerden dolayı X Aile Mahkemesi tarafından tarafların boşanmasıyla sonuçlanan karar ile birlikte anneye verilen çocukların velayetinin kaldırılmasını ve baba olarak tarafıma verilmesini talep etmek amacıyla işbu davanın ikamesi zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER             : TMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER             : X Mahkemesinin X tarih ve X Sayılı kararı, tanık beyanları ve sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden ve sayın mahkemenin re’sen göz önüne alacağı sebepler ile haklı davamın KABULÜNÜ,

Davalının, ……… T.C kimlik numaralı, X doğumlu X Ceren ….. ile ………. T.C kimlik numaralı, X doğumlu kızımız X ….’ın üzerindeki velayet haklarının kaldırılmasına,

Müşterek çocukların velayet haklarının tarafıma verilmesine,

Yargılama masraflarının davalı uhdesinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

EKİ:

EK-A: Mahkeme İlamı

EK-B: Nüfus Cüzdan Sureti

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. Belgin

    Baba velayeti anneden almak için açmıştı şimdi anne ve baba tekrar birleşti baba davayı geri çekince tekrar velayeti çoçuğun annedemi kalır yoksa velayet kaldırılırmı

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.