Velayetin Değiştirilmesi Davasından Feragat Dilekçesi

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

 

FERAGAT EDEN

DAVACI                    :

VEKİLİ                      : Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

                                   

DAVALI                     :

                                   

TALEP KONUSU      :Davadan feragat

AÇIKLAMALAR   

1- …/…./2018 tarihinde açmış olduğum ……… esas numaralı davadan, velayetini talep ettiğim oğlumun yanıma geldikten sonra uyum sağlayamaması ve velayet sahibi babasının yanına dönmek istemesi sebebiyle vazgeçiyorum

2- Oğlumun velayeti tedbiren bana verilmişti ancak kendisi yaşadığı yeni ortama uyum sağlamakta zorlandı ve babasının yanına dönmek istediğini beyan ederek yanımdan ayrıldı. Kendisi 8.sınıf öğrencisi olup velayet konusunda görüşü alınması gereken yaş ve olgunluktadır. Dolayısıyla yargılamanın devam etmesi sonucu etkilemeyecek olup oğlumun iradesine saygı duymam gerektiği ve yargılamayı gereksiz yere uzatmamak için davadan feragat ediyorum.

HUKUKİ DELİLLER           :Velayet değişikliği dosyası ve her türlü delil

HUKUKİ NEDENLER        :Hmk ve ilgili her türlü yasal mevzuat

SONUÇ VE İSTEM             :Yukarıda açıkladığım nedenlerde davadan vazgeçme talebimin kabulu ile dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 14.03.2018

                                                                                                                                   FERAGAT EDEN DAVACI       

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş -Velayet Avukatı

bir yorum bırakın