Velayetin Anneye Verilmesi Mahkeme Kararı

Nis 20, 2019 | Boşanma Yargıtay ve Mahkeme Kararları, Velayetin Değiştirilmesi

Velayetin Anneye Verilmesi Mahkeme Kararı

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen BOŞANMA VE VELAYET davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı özetle; davalı ile 8 yıldır evli olduklarını, bu evlilikten 7 yaşında Özgür ve 6 yaşında Duygu adlı müşterek çocuklarının bulunduğunu, davalıdan kaynaklanan kusurlu davranışlardan dolayı aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğundan bahisle boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiş, safahatta çocukların velayetlerinin kendisine verilmesini, gerek kendisi gerekse müşterek çocukları için her hangi bir tedbir nafakası talep etmediğini beyan etmiştir.

Davalı özetle; aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğundan davayı kabul ettiğini, çocukların velayetlerinin kendisine verilmesini, gerek kendisi gerekse çocukları için her hangi bir tedbir nafakası talep etmediğini, çocukların her hangi bir şahsi mal varlığının bulunmadığını savunmuştur.

Tarafların nüfus aile akit tablosunun tetkikinde 09.10.2003 tarihinde evlendikleri ve bu evlilikten 02.04.1999 doğumlu Özgür ve 17.04.2000 doğumlu Duygu Çalışkan adlı müşterek çocuklarının bulunduğu görülmüştür.

Dava TMK’nın 166/1 maddesi uyarınca şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma talebinden ibaret olup, tarafların iddia ve savunmaları, sosyal ve ekonomik durumlarına ait araştırmalar, tanık anlatımları ve tüm dosya kapsamına binaen; davalın evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri yerine getirmediği, evi ve ailesi ile ilgilenmediği, sürekli alkol alarak davacıya karşı hakaret ve şiddet uyguladığı bu suretle davacı bakımından evlilik birliğinin çekilmez hal aldığı ve devamında gerek davacı için gerekse toplum için hiçbir yarar kalmadığı anlaşılmış olmakla aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile; Tunceli ili, … ilçesi, … Köyü, Cilt no:…, Hane no:./de nüfusa kayıtlı bulunan … ve ../den olma, … doğumlu DAVACI …ile yine aynı yerde nüfusa kayıtlı bulunan … ve ../den olma, … doğumlu DAVALI ../m TMK’nm 166/1-2 maddesi uyarınca şiddetli geçimsizlik nedeni ile BOŞANMALARINA.

2- Taraflann müşterek çocukları 02.04.1999 doğumlu … ve 17.04.2000 doğumlu ../m velayet haklarını kullanma yetkilerinin çocukların henüz anne bakım ve şefkatine muhtaç yaşta olmaları, anneden koparılmalarının çocukların zararlarına sonuçlar doğurabileceği, anneye verilmemesi için dosyaya yansımış her hangi bir olumsuz durumunda bulunmamasına binaen davacı anneye tevdiine. Davalı baba ile çocuklar arasında her ayın 1.ve 3.Cumartesi günleri, dini bayramların 2.günü saat 10.00’da yanma alıp ertesi gün aynı saatte teslim etmek ve her yıl 01 Ağustos günü saat 10.00’da yanma alıp 20 Ağustos günü saat 10.00’da teslim etmek sureti ile şahsi ilişki tesisine ve devamına.

3- Talep edilmediğinden taraflar ve çocuklar lehine her hangi bir tedbir nafakasına hükmedilmesine yer olmadığına.

4- Şahsi mal varlığı bulunmayan çocukların defterinin tutulmasına yer olmadığına.

5-Harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına.

6-Davacı tarafından sarf edilen 39,60-YTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine.

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar tarafların yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. 14.12.2005

Katip-Hakim-Boşanma Avukatı Adana

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank