Velayet Sahibi Olmayan Kişinin/Eşin Hakları

Velayet Sahibi Olmayan Kişinin/Eşin Hakları

Boşanma sonucunda velayetin bırakılmadığı ebeveynin çocuğun eğitimi, bakımı ve korunmasına ilişkin karar verme ve bu kararları uygulama yetkisi sona ermekle birlikte; çocuğun bakımı, eğitimi ve korunmasına ilişkin masraflara katlanma yükümlülüğü devam edecektir.

TMK-m.350/f. 1 ’de ise anne ve babanın, velayet hakları kaldırılsa dahi çocuğun bakımına ve eğitimine ilişkin masrafları karşılama yükümlülüklerinin devam edeceği ifade edilmiştir. Soybağına ilişkin hükümlerden biri olan TMK-m.327/f.l’de de çocuğun bakımına, eğitimine ve korunmasına ilişkin masraflardan anne ve babası sorumlu tutulmuştur.

Buradan çıkan sonuç uyarınca çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması ve bu konularda gerekli kararların alınması ve uygulanması yetkisi velayete bağlıdır; zira bu hususlar, velayetin kapsamına ilişkin hükümlerden biri olan TMK-m.339/f.l’de ve TMK-m.340’ta düzenlenmiştir. Ancak çocuğun bakımı, eğitimi ve korunmasına ilişkin masrafların karşılanması velayete değil, soybağına bağlıdır.

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.