Velayet Sahibi Eşin Vefatından Sonra Açılacak Velayetin Kaldırılması Davasında Çocuğa Kayyım Atanmalıdır

Velayet Sahibi Eşin Vefatından Sonra Açılacak Velayetin Kaldırılması Davasında Çocuğa Kayyım Atanmalıdır

  • Velayet sahibi eşin ölümü sonrasında açılacak velayetin kaldırılması davasının görülebilmesi için çocuk kayyım ile temsil edilmelidir.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava, velayetin kaldırılması istemine ilişkindir.
Davacı büyükbaba; torunları olan 1.8.2002 doğumlu,22.1.2009 doğumlu , ve 10.12.2009 doğumlu küçüklerin anne ve babalarının boşanmalarından sonra velayetlerinin davalı anneye verildiğini, oğlu olan babalarının ise boşanmadan sonra vefat ettiğini, davalı annenin çocukları kendisine bırakarak gittiğini ve velayet görevini yerine getirmediğini iddia ederek, küçüklerin velayetlerinin davalı anneden kaldırılması ile küçüklere vasi atanmasını talep etmiş, mahkemece; küçüklerin davalı annede bulunan velayetlerinin kaldırılmasına ve küçüklere vasi tayin edilmesi için ihbarda bulunulmasına karar verilmiştir.
Davada, velayet sahibi anne ile küçükler arasında menfaat çatışması vardır.
Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 4 ve 9. maddeleri ve Türk Medeni Kanununun 426/2. maddesi gereğince küçükleri davada temsil etmek üzere kayyım atanması için vesayet makamına ihbarda bulunulması, açılan davanın sonucunun beklenilmesi, çocukları temsilen kayyımın davaya katılımının sağlanarak, gösterdiği takdirde delillerinin toplanıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, bu yön üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer bölümlerine dair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.(
T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2016/11784 K. 2016/11291 T. 8.6.2016)

Son düzenleme tarihi 6 Haziran 2020 07:19

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.