Velayet Sahibi Eşin Ölmesi Durumunda Vasi Atanmadan Önce Hayattaki Diğer Eşe Velayet Davası Açması İçin İhbarda Bulunulmalıdır

Haz 6, 2020 | Velayetin Değiştirilmesi

Velayet Sahibi Eşin Ölmesi Durumunda Vasi Atanmadan Önce Hayattaki Diğer Eşe Velayet Davası Açması İçin İhbarda Bulunulmalıdır

  • Velayet sahibi eşin ölmesi durumunda diğer eş hayatta ise çocuğa direkt vasi atanamaz.
  • Öncelikle hayatta olan eşin velayeti alıp almayacağı noktasında kendisine ihbarda bulunulmalı ve süre verilmelidir.
  • Hayattaki eş verilen süre içerisinde velayet davası açmaz ise bu durumda çocuğa vasi atanması için açılmış olan dava görülmeye devam edilebilir.
 
İhbar dilekçesinde, babası ölen küçük E.. K..’a vasi tayin edilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm ihbar eden idare tarafından temyiz edilmiştir.
 
YARGITAY KARARI
 
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
 
Görele N.. M..nün ihbar yazısı ile 07.11.1997 doğumlu E.. K..’a TMK.nun 404. maddesi gereğince vasi atanması istenilmiş, mahkemece küçük Erol’un annesinin sağ olduğu ve vasi atanamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
 
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; dava dışı Y.. D.. ile E.. K..’ın evliliğinden 07.11.1997 tarihinde küçük E.. K..’ın doğduğu, anne ile babanın Bakırköy 4. Aile Mahkemesinin 2012/968 Esas 2012/936 Karar sayılı ilamıyla boşandıkları, k.. E.. velayetinin babası Erol’a verildiği, ancak baba E.. K..’ın 10.10.2013 tarihinde vefat ettiği anlaşılmaktadır.
 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 336/3. fıkrasında; velâyetin, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise çocuğun kendisine bırakılan tarafa ait olacağı; 404/1. fıkrasında ise; velâyet altında bulunmayan her küçüğün vesayet altına alınacağı düzenlenmiştir.
 
Boşanma sonucunda velayet kendisine verilmiş olan tarafın (babanın) ölümü nedeniyle, velayet kendiliğinden diğer tarafa (anneye) geçmez. Velayet hakkındaki hükümler kamu düzenine ilişkin olup, aslolan ergin olmayan çocukların velayet altında bulunmasıdır. Bu nedenle sağ olan anneye ihbarda bulunulması, velayete talip olduğunu açıklaması halinde bu konuda aile mahkemesinde dava açması için süre verilmesi, dava açıldığı takdirde velayet hakkındaki davanın sonucunun beklenmesi, annenin velayeti istememesi veya açtığı davanın olumsuz sonuçlanması durumunda dava tarihi itibariyle velayet altında bulunmayan küçük E.. K..’a vasi tayini ile ilgili bir karar vermek gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
 
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 20.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.( 18. Hukuk Dairesi 2013/19922 E. , 2014/5189 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Görele Sulh Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 25/11/2013 NUMARASI : 2013/459-2013/591)
Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.