Velayet Sahibi Eşin Çocuğu Yurtdışına Çıkarmak İçin Açacağı Davada Hukuki Yarar Yoktur

Haz 7, 2020 | Velayet Hakkı

Velayet Sahibi Eşin Çocuğu Yurtdışına Çıkarmak İçin Açacağı Davada Hukuki Yarar Yoktur

  • Çocuğunun yurtdışına çıkışında herhangi bir problem yaşamak istemeyen anne veya baba mahkemeye başvurarak yurtdışı için izin verilmesini istemeyi düşünebilir.
  • Ancak bu istemde herhangi bir hukuki yarar yoktur ve dava reddedilir. Zira velayet sahibi anne veya baba çocuklarıyla birlikte yurtdışına çıkmakta özgürdür, seyahat özgürlüğü kapsamında anayasal bir haktır.
  • Yine de, uygulamada gerek vize başvurusunda gerek ise idari alanda velayet sahibi olmayan eşin muvafakatnamesinin istendiği görülmektedir.

İlgili yargıtay kararı şu şekildedir:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca, yargılama giderleri ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
 
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı kadının temyiz itirazları yersizdir.
 
2-Davalının temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;
Davacı anne velayet hakkına sahip olduğu tarafların ortak çocukları 06.01.2009 doğumlu … ile 15.03.2010 doğumlu …’ın yurt dışına çıkacak olmaları sebebiyle kendisine izin verilmesi ile yurt dışına çıkmalarına izin verildiği takdirde davalı baba ile ortak çocuklar arasındaki kişisel ilişkinin buna uygun düzenlenmesini talep ve dava etmiş, ilk derece mahkemesi “Davacının ortak çocukları…ile ….’ın velayetine sabip olması nedeniyle yurtdışına çıkışlarına izin verilmesine ilişkin talebin hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine,
 
ortak çocuklar ile davalı babanın çocukların yurtdışına çıkmaları halinde her yıl Temmuz ayının 1. günü saat 10:00 ‘dan 31 Temmuz saat 17:00 ‘e kadar yanına almak suretiyle kişisel ilişki tesisine, davacının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, davalı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,” karar vermiş,
 
davacı tarafından yagılama giderleri ve vekalet ücretine yönelik olarak istinaf talebinde bulunulması üzerine istinaf mahkemesince; ” davacının, davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yönelik istinaf taleplerinin esastan reddine, davacı yararına vekalet ücretine hükmolunmamasına ilişkin istinaf talebinin kabulü ile kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi nedeniyle davacı yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince belirlenen maktu vekalet ücretine hükmedilmesine” karar verilmiş, bu karar taraflarca temyiz edilmiştir.
 
Yargılama giderleri davada haksız çıkan taraftan alınır (HMK m.326). Vekalet ücreti de yargılama giderlerindendir (HMK m.323).
 
Yukarıda belirtildiği üzere dava ortak çocukların yurt dışına çıkmaları konusunda izin verilmesi ile yurt dışına çıkmalarına izin verildiği takdirde davalı baba ile ortak çocuklar arasındaki kişisel ilişkinin buna uygun düzenlenmesi isteğine ilişkindir. Davacının asıl talebi ortak çocukların yurt dışına çıkmaları konusunda izin verilmesine ilişkindir. Kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi isteği ise asıl talebe bağlı fer’i niteliktedir.
 
Somut olayda tek bir dava bulunmakta olup dava tek maktu harçla görülmüştür. Davacının asıl talebi reddedildiğine göre eldeki davada davacının haklılığından söz edilemez. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı lehine vekalet ücretine hükmolunması doğru olmayıp, davacının istinaf taleplerinin tümüyle esastan reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
 
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, davacının temyiz itirazlarının ise 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıdaki yazılı harcın davacıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 154.30 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıra davalıya geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.( 2. Hukuk Dairesi 2017/4163 E. , 2017/9987 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Ortak Çocuğun Yurt Dışına Çıkışına İzin Verilmesi- Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi)
hukuki yarar yokluğu usulden red 1
hukuki yarar yokluğu usulden red 1
hukuki yarar yokluğu usulden red

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.