Velayet konusunda verilen karar sonucu hakim o davadan elini çekmiş olur ve hüküm temyiz edilip bozulmadıkça verdiği hükmü değiştiremez ve hükme ekleme yapamaz- Yargıtay Kararı

Velayet konusunda verilen karar sonucu hakim o davadan elini çekmiş olur ve hüküm temyiz edilip bozulmadıkça verdiği hükmü değiştiremez ve hükme ekleme yapamaz

“Taraflar 12/03/2015 tarihli karar ile boşanmış, velayeti babaya verilen ortak çocuklar İrem ve Arda ile anne arasında kişisel ilişki kurulmuştur. Karar tarihinden sonra davacı kadın ortak çocuk İrem’in kendi yanma geldiğini ve baba yanma dönmek istemediğini belirterek velayet talebinde bulunmuş, mahkemece talep kabul olunarak 04/03/2016 tarihli karar ile ortak çocuk İrem’in geçici velayeti davacı anneye verilmiştir.

Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası ile ilgili nihai kararın verilmesinden, hakimin bu şekilde dosyadan el çekmesinden sonra, resen ya da tarafların talebi ile dosyanın tekrar ele alınması ve yeniden bir hüküm kurulması mümkün değildir.

Hakim, verdiği (tefhim ettiği) hüküm ile bağlıdır, sonradan hükmün yanlış olduğu kanısına varsa bile, artık hükmü değiştiremez. Başka bir ifade ile mahkeme davayı tekrar ele alıp, yeni ve başka bir hüküm veremez. Mahkemenin nihai kararla el çekmiş olduğu dosyanın, ancak kanuni yollardan geçmek suretiyle hakimin önüne yeniden gelmesi halinde tekrar ele alınabilmesi mümkün olabilir.

Kaldı ki, velayetin değiştirilmesinde istek dava yolu ile gerçekleştirilebilir.Yeni olayların çıktığına veya mevcut durumun değiştirilmesi gerekliliği iddiasında olan taraf, hükmün değiştirilmesini bağımsız ve yeni bir dava ile gerçekleştirebilir. O halde yukarıda açıklanan hususlar göz ardı edilerek davayı sona erdiren nihai karar verildikten sonra, geçici velayete yönelik hükmün değiştirilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.” (Y2HD, 07.02.2017, E. 2015/22046, K. 2017/1168)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Nisan 2020 19:52

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.