Velayet kaldırılmadıkça bir kimseye vasi atanamaz- Yargıtay Kararı

Velayet kaldırılmadıkça bir kimseye vasi atanamaz

Varto İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 28.01.2014 havale tarihli yazısı ile Adar isimli küçüğe TMK.nun 404. maddesi uyarınca vasi atanması istenilmiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 404/1. madde ve fıkrasında “Velâyet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınır.”, 337. maddesinde “Ana ve baba evli değilse velâyet anaya aittir. Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velâyet kendisinden alınmışsa hâkim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velâyeti babaya verir.”, 11. maddesinde “Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar.” hükümleri yer almaktadır.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; kısıtlı adayı Adar Sağlam’ın Hatice ile Zülfikar’ın evlilik dışı birlikteliklerinden 24.12.2013 tarihinde dünyaya geldiği, anne Hatice’nin dava tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmamış olması nedeniyle küçük Adar’a vasi atanması istendiği, mahkemece 28.02.2014 tarihinde küçük Adar’a dedesi Tahsin Sağlam’ın vasi olarak atandığı, anne Hatice ileZülfikar’m ise X tarihinde evlendikleri, anne ve baba tarafından nüfusa bildirim ile çocuk ile Zülfikar arasında sonradan evlenme ile soybağmın kurulduğu ve çocuğun baba Zülfikar’m hanesine kaydının yapıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler dikkate alındığında somut olayda küçük Adar’m annesi Hatice’nin Zülfikar ile evlendiği ve evlenme ile ergin olduğu, küçüğün baba Zülfikar ile de soybağmın kurulduğu gözetilerek inceleme tarihi itibariyle küçüğün anne ve babasımn velayeti altmda bulunduğu, velayet kaldırılmadıkça bir kimseye vasi atanamayacağından, davamn reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y18HD, 22.01.2015, E. 2014/12355, K. 2015/819)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Nisan 2020 20:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.