Velayet düzenlenirken çocuğun eğitiminde aksama olup olmayacağı değerlendirilmelidir- Yargıtay Kararı

Velayet düzenlenirken çocuğun eğitiminde aksama olup olmayacağı değerlendirilmelidir

Müşterek çocuk Umut, 2001 doğumludur. Velayet düzenlenirken analık-babalık duygularından önce çocuğun ahlaki, bedeni ve fikri gelişimi gözetilmelidir. Bu bakımdan, alıştığı ortamın değerlendirilmesi açısından, çocuğun davadan önce ve dava
sırasında taraflardan hangisinin yanında kaldığı, eğitiminde aksama olup olmayacağı belirlenerek; velayetin ana veya babadan hangisine verilmesinin çocuğun yararına olacağı konusunda uzman görüşü de alınarak tüm deliller birlikte değerlendirilerek velayet düzenlemesi yapılması gerekirken; bu araştırma ve incelemeler yapılmadan yazılı şekilde düzenleme yapılması da doğru olmamıştır.(Y2HD, 27.01.2011, E. 2010/462, K. 2011/1531.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Nisan 2020 01:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.