Velayet Davasında Yerel Mahkeme Kararından Sonra İstinafen Yeni İddialarda Bulunulması

Velayet Davasında Yerel Mahkeme Kararından Sonra İstinafen Yeni İddialarda Bulunulması – Yargıtay Kararı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Davacı baba, boşanma kararı ile velayetleri davalı anneye bırakılan ortak çocuklar 26.03.2008 doğumlu … ile 17.12.2010 doğumlu …’un velayetlerinin değiştirilerek kendisine verilmesini talep etmiş, mahkemece; davanın kabulü ile TMK’nın 183. maddesi gereğince velayetlerin davacı babaya verilmesine karar verilmiştir.
Hüküm, davalı anne tarafından temyiz edilmiş, davalı anne temyiz aşamasında, ortak çocuk …’un babasının yanında iken, çocuğun amcasının oğlu tarafından cinsel istismarına uğradığını, bu konuda soruşturmanın devam ettiğini, Küçük …’un soruşturma dosyasında annesine teslim edilmek istediğini beyan ettiğini belirterek soruşturma evraklarını eklemiştir.
Velayet hususu, çocukları ilgilendiren konuların en başında gelir. Velayet düzenlemesinde; çocukla ana ve baba yararının çatışması halinde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gereklidir. Çocuğun yararı ise; çocuğun bedensel, fikri ve ahlaki bakımdan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir gelişmenin gerçekleştirilmesi için, çocuğa sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sağlanmış olmasıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3 ve 6. maddeleri idrak çağındaki çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınması ve görüşlerine gereken önemin verilmesini öngörmektedir. Çocukların üstün yararı gerektirdiği takdirde, görüşlerinin aksine karar verilmesi mümkündür. Velayet kamu düzenine ilişkin olup, re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Bu nedenle yargılama sırasında meydana gelen gelişmelerin bile göz önünde tutulması gerekir.
O halde karardan sonra gerçekleşen bu durum karşısında davalı annenin iddiasına ilişkin soruşturma dosyası, dava açılmış ise yargılama dosyası getirtilerek bu konuda araştırma yapılması ve karar tarihi ile temyiz tarihi arasında uzun bir süre geçtiğinden ve bu süre içerisinde idrak çağına gelen ortak çocuklar 2008 doğumlu … ile 2010 doğumlu … bizzat dinlenip, eğitim, kültür, yaşam olanakları bakımından nerede yaşamak istediği konusunda bilgilendirilerek, velayet hakkındaki tercihlerinin hakim tarafından kendilerinden sorulması, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan oluşan heyete inceleme de yaptırılarak (4787 sayılı Kanun m.5), tarafların fiilen bulundukları yerin barınma ve yaşama koşullarını da değerlendirir içerikte sosyal inceleme raporu alınması, toplanılan tüm deliller birlikte değerlendirilerek ebeveynlerinden hangisi yanında kalmasının çocukların menfaatlerine olacağı tespit edilip, sonucuna göre karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 04.10.2018 (Prş.) ( 2. Hukuk Dairesi 2018/5626 E. , 2018/10626 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Velayetin Değiştirilmesi)

Kaynak :https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 9 Haziran 2020 15:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.