VELAYET DAVASI

May 24, 2020 | Velayet Hakkı

Velayetin Anlamı

Velâyet , küçüklerin ve bazı durumlarda kısıtlı çocukların gerek kişiliklerinin gerek mallarının korunması ve onların temsili konusunda kanunun ana babaya yüklediği ödevler ile bu ödevlerin gereği olan hakların tümünü ifade eder. Velayet düzenlenmesinde asıl olan çocuğun menfaatidir.”

SEROZAN’a göre Velâyet bir yakışıksız deyim sayılır. Yakışanı; koruma-bakma olmalıdır. Bağımlılık ve otorite samsı uyandıran velâyet (elterliche Gewalt) deyimi yerine kollayıp gözetme ve bakma anlamı olmalıdır.

Velâyet bir hak olduğu kadar belki ondan fazla olarak bir yetkidir. Velâyet hakkı bunu kullananın değil aslında çocuğun yararına bir haktır . Bu sebeple velâyete bir yetki olarak bakılması kurumun niteliğinin doğal sonucudur.

Velayet Davası

Boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra velâyet hakkının kime verileceğini aile mahkemesi kural olarak boşanma davası içinde belirlenir ise de bu konuda karar verilmemiş ise bağımsız dava açılması gerekir.

Boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu m. 336 f. III hükmüne göre velâyet hakkının kime verileceğini aile mahkemesi (=yoksa Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemesi) hâkimi belirler.

Velâyetin bir tarafa verilmesi sonucu diğeri velâyet hakkını kaybedecektir.

Velâyet düzenlemesinde çocukların güvenliğini tehdit eden ciddi ve inandırıcı bir delil bulunmadığı sürece kardeşlerin birbirinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir. Çocukların üstün yararı da bu düzenlemeyi zorunlu kılar. Boşanma sonucunda çocuğa anne ve babasından ayrı kalmasını açıklayabilirsiniz ama kardeşinden de neden ayrılmak zorunda kaldığını anlatamazsınız. Kardeşinden ayrı yaşama olgusu çocuk için katlanılmaz bir travma oluşturur.

Velayet Davasında Görevli Mahkeme

Bu davalarda aile mahkemeleri görevlidir. Aile mahkemesi olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesi “Aile Mahkemesi” sıfatı ile söz konusu davalara bakmalı ve bu husus mutlaka zabıtlarda belirtilmelidir.

Velayet davalarında yetki velayet sahibi olan ana ya da babanın yerleşim yeridir. Yeni HMK ile çekişmesiz yargı işlerinden sayılmakla bu davalar taraflardan birinin yerleşim yerinde açılabilir. Yetki kamu düzeni ile ilgili olmayıp kesin yetki de değildir.

Velayet Davasında Hangi Tür Deliller Kullanılır?

 1. Tanık,
 2. Boşanma davası dosyası,
 3. Daha önce aynı taraflar arasında verilen kararlar var ise dava dosyaları,
 4. Çocuk teslimine ilişkin icra dosyaları,
 5. Özellikle çocuğa karşı şiddet ya da cinsel istismar iddiaları ile ilgili ceza davaları var ise buna ilişkin dosyalar,
 6. Pedagog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından alınacak bilirkişi raporları,
 7. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile ilgili zabıta araştırmaları, maaş ve gelire ilişkin resmi belgeler,

Uygulamada Mahkeme Tarafından En Çok Yapılan Hatalar

 1. Taraf teşkili sağlanmadan eksik hasımla yargılama yapılması,
 2. Gerektiği halde hakimin velayet konusunda kanaat oluşturacak araştırma yapmaması ve re’sen delil toplamaması,
 3. Velayet ve kişisel ilişki ile ilgili mahkeme kararları teknik anlamda kesin hüküm oluşturmadığından, mahkemece kesin hüküm nedeniyle ret kararı verilmesi,
 4. Davaya aile mahkemesi olarak bakıldığının yazılmaması,

Bozma nedeni yapılmakta, karar sadece davaya aile mahkemesi sıfatı ile bakılmadı diye bozularak mahalline çevrilmekte ve yeniden duruşma açılıp aile mahkemesi sözcüğü eklenip karar verilmekte, tekrar tebligat ve Yargıtay aşamalarından geçmekte bu şekilde yargılama uzamaktadır.

Etiketler:VELAYET DAVASI

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.