Velayet Davası Dilekçe Örneği

Velayet Davası Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA KONUSU             :  Velayet Davası

DAVANIN DAYANDIĞI VAKIALAR:

 • Davalı ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu X ile X doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya
  gelmiştir. (Ekli belge: 1)

 • Davalının başka bir kadınla yaşamaya başlaması üzerine açtığımız dava sonucunda davalının tam kusurlu davranışı sebebiyle X Aile Mahkemesinin X esas, X karar sayılı ilamıyla tarafların boşanmalarına karar verildi. (Ekli belge: 2) Boşanma kararı X günü kesinleşmiş bulunmaktadır.

 • Velâyet, boşanmada çocuk kendisine bırakılan tarafa ait ise de boşanma davasında küçük X’in velayeti konusunda bir düzenleme yapılmamış olduğundan velayetin düzenlenmesi için talep zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.
 • Boşanma kararının kesinleştiği tarihten beri küçük X davacı annesi yanında kalıp evine çok yakın bir okulda da eğitimine devam ettiğinden (Ekli belge: 3) velayetinin davacı annesine verilmesinde çocuğun gerek beden ve gerekse ruh sağlığı, huzuru, esenliği ve güvenliği açısından yarar bulunmaktadır. (Ekli belge: 4)

DELİLLER: Nüfus aile kayıt tablosu, boşanma kararı, okul kaydı, tanık anlatımları

HUKUKİ SEBEPLER : BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme m. 3, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi m.l, TMK. m. 336 f. III, 339 f. I, 343 f. I, 346 f. I, Çocuk Koruma Kanunu m.. 4/b, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4.

TALEP SONUCU           : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile küçük X’in velayetinin (TMK m. 336 f. III) davacı annesine verilmesine, aynı şehirde oturduğumuzdan davalı ile küçük X’in her ayın 1. ve 3. haftalan Cumartesi günü saat 09.00 ile izleyen Pazar günü saat 17.00 arası, Dini Bayramların 2. günü saat 09.00-17.00 arası, sonu tek rakamla biten yılların Ulusal Bayram günleri saat 09.00-17.00 arası, Babalar Günü saat 00-17.00 arası, Yarıyıl tatilinde bulunan 1 Şubat günü saat 09.00 ile 10
Şubat günü saat 17.00 arasmda, Yaz tatili olan 1 Temmuz günü saat 09.00 ile 15 Temmuz günü saat 17.00 arasmda, sonu tek rakamla biten yıllarda küçük X’in doğum günü olan 21 Ekim günü 09.00-17.00 arasında kişisel ilişki (TMK m. 182 f. I) kurmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili

Av.

EKLİ BELGELER:

(HMK md 121)

 • Nüfus aile kayıt tablosu
 • Boşanma kararı (X Aile Mahkemesinin X esas, X karar sayılı dosya)
 • Okul kaydı.
 • Tanık listesi.
 • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 22 Nisan 2020 19:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.