Velayet anne ve babaya bırakılmayıp vasi tayini için vesayet makamına ihbara karar verilmişse sanki velayet anneye bırakılmış gibi çocuk lehine iştirak nafakası takdir edilemez- Yargıtay Kararı

Velayet anne ve babaya bırakılmayıp vasi tayini için vesayet makamına ihbara karar verilmişse sanki velayet anneye bırakılmış gibi çocuk lehine iştirak nafakası takdir edilemez

Mahkemece müşterek çocuk 1994 doğumlu Özlem’in velayeti anne ve babasına bırakılmayıp vasi tayini için vesayet makamına (Sulh Hukuk Mahkemesine) ihbarına karar verildiği halde, sanki velayet anneye bırakılmış gibi çocuk lehine iştirak nafakası takdir edilerek babadan alınıp annesine verilmesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı ise de; Bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanması gerekmiştir. (HUMK. md. 438/7) Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen nedenlerle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının beşinci paragrafındaki “karar kesinleştiğinde bu miktar nafakanın iştirak nafakası olarak devamına” sözcüklerinin hüküm fıkrasından çıkarılmasına hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle onanmasına, (Y2HD, 20.09.2011, E. 2011/12238, K. 2011/13581.)

Sizce çocuğun iaşe akıbeti ne olacak bu süreçte?

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Nisan 2020 08:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.