Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Velayet altında bulunmayan küçüğe vasi tayin ettirilip davaya dahil edilmelidir- Yargıtay Kararı

Velayet altında bulunmayan küçüğe vasi tayin ettirilip davaya dahil edilmelidir

Davacılar dava dilekçesinde, küçük Şirin hakkında evlat edinme kararı verilmesini talep etmişler, mahkemece davamn kabulüne karar verilmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 336/3. fıkrasında; velâyetin, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, boşanmada ise çocuğun kendisine bırakılan tarafa ait olacağı; 404/1. fıkrasında ise; velâyet altında bulunmayan her küçüğün vesayet altına alınacağı düzenlenmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; hakkında evlat edinme karan verilmesi istenilen küçük Şirin’in 01.07.2011 tarihinde doğduğu, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün talebi ile 14.03.2012 tarihinde nüfusa tescil edildiği ve anne-babasının kim olduğunun bilinmediği, bu nedenlemahkemece küçüğe kayyım tayin ettirilerek yargılamaya devam olunduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler dikkate alındığında, velayet altında bulunmayan her küçüğün vesayet altına alınması zorunludur. Bu durumda mahkemece, dava tarihi itibariyle velayet altında bulunmayan küçük Buse Nur Şirin’e vasi tayin ettirilip davaya dahil edilerek yargılamaya devam olunması ve varsa sunacağı deliller toplanıp oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, küçüğe tayin edilen kayyım davaya dahil edilerek yazılı gerekçeyle hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir. (Y18HD, 26.05.2015, E. 2014/20205, K. 2014/20205)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 3 Mayıs 2020 13:06

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.